Zapytania ofertowe

By | 8 maja 2018

08.05.2018

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., na terenie województwa opolskiego w ramach realizacji projektu ,,Wejdź na ścieżkę sukcesu!” RPOP.07.05.00-16-0004/17 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (UP) na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Rozeznanie rynku- do pobrania: Rozeznanie rynku- doradca zawodowy

Aktualizacja: 16.05.2018

Po przeprowadzonej ocenie przesłanych ofert zleceniodawca wybrał ofertę przesłaną przez Pana Łukasza Pietrzyka.