O. K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o.

Zaprasza do udziału w projekcie:

 

„Zaktywizowane Mazowsze”

 

RPMA.09.01.00-14-a780/18
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020

 

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zintegrowanie społeczne i zawodowe 72 osób (44 kobiet, 28 mężczyzn) wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z woj. mazowieckiego – mieszkańców gmin poniżej progu defaworyzacji, w tym:

 • -osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
 • -osoby z niepełnosprawnością,
 • -osoby korzystające z PO PŻ,
 • -osoby bierne zawodowo,
 • -osoby z wykształceniem maksymalnie średnim.

 

W ramach projektu oferujemy:

 • -Diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów UP,
 • -Indywidualne poradnictwo specjalistyczne,
 • -Warsztaty skutecznej komunikacji,
 • -Indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • -Szkolenia zawodowe z certyfikacją zewnętrzną,
 • -Płatne staże zawodowe,
 • -Indywidualne pośrednictwo pracy.

 

Ponadto zapewniamy:                      

 • -Wykwalifikowaną kadrę trenerów,
 • -Materiały szkoleniowe,
 • -Catering,
 • -Stypendium szkoleniowe,
 • -Stypendium stażowe,
 • -Zwrot kosztów dojazdu,
 • -Ubezpieczenie NNW dla stażystów.

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !

 

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 – 30.10.2019

Wartość projektu: 1 007 100,70 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 805 680,56 zł

 

Kontakt:

Tel.: 699 670 231, email: zaktywizowanemazowsze@okcjo.com.pl

 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl