Firma „O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zaprasza do udziału w projekcie:

 

Wykwalifikowani - na rynku pracy poszukiwani”

 

POWR.01.02.01-18-0003/18

 

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i poprawa sytuacji na rynku pracy  u 84  (u 51 Kobiet/33 Mężczyzn) osób młodych zamieszkujących na terenie woj. podkarpackiego.

 

Zapraszamy do udziału osoby (18-29 lat):
- zamieszkujące województwo podkarpackie wyłącznie powiaty:
łańcucki, przeworski, jarosławski, przemyski, sanocki, krośnieński, m. Krosno,
- osoby  zamieszkujące miasta tracące funkcje społeczno - gospodarcze:
Łańcut, Przeworsk, Jarosław, Przemyśl, Sanok, Krosno,
- bierne zawodowo, nie uczestniczące w szkoleniu i kształceniu,
- zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno- prawnych, tzw. ubogich pracujących.

 

Szczególnie zapraszamy do udziału osoby:
- o niskich kwalifikacjach
- odchodzące z rolnictwa lub członkiem rodziny odchodzącej z rolnictwa,
- kobiety i osoby niepełnosprawne

 

W ramach projektu Uczestnikom Projektu oferujemy:

 • -IPD
 • -Warsztaty planowania kariery zawodowej
 • -Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy dla 76 UP.
 • -Wysokiej jakości szkolenia zawodowe
 • -3-miesięczne płatny staż zawodowy dla 76UP.

 

Zapewniamy:

 • -wykwalifikowaną kadrę
 • -materiały szkoleniowe
 • -stypendium szkoleniowe
 • -płatny staż
 • -zwrot kosztów dojazdu
 • -certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje       

 

Planowane efekty:

 • -26 osób poniżej 30 lat, uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu,
 • -Minimum 39% osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy ( w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3).
 • -Minimum 27% osób po zakończeniu udziału w projekcie poprawi swoją sytuację na rynku pracy.

 

Wartość projektu: 928 971,30 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 782 937,01 zł

 

Kontakt:
tel.: 665-990-221
E-mail: poszukiwani@okcjo.com.pl

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r.- 29.02.2020 r.
Spełniasz powyższe kryteria?

 

Zapisz się już dziś!

 

Projekt : „Wykwalifikowani - na rynku pracy poszukiwani” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl