O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie
„W drodze po sukces”

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do ponownego zatrudnienia poprzez przekwalifikowanie
i dostosowanie kwalifikacji do potrzeb regionalnej gospodarki lub wsparcie rozwoju przedsiębiorczości u 108 osób (60K/48M) – osób spełniających kryteria grupy docelowej zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego, dzięki kompleksowemu wsparciu outplacementowemu, w okresie od 09.2018 r. do 12.2019 r., skutkujące podjęciem zatrudnienia przez min. 55% osób.

 

Projekt jest skierowany do 108 osób, w tym 60 kobiet, zamieszkujących w rozumieniu KC na obszarze województwa lubelskiego, w tym:

 

 • pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (pracownicy przewidziani do zwolnienia będą stanowić maksymalnie 10% grupy docelowej),

 • osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,

 • minimum 40% Uczestników Projektu stanowią osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCDED
  3 włącznie),

 • minimum 5% Uczestników Projektu stanowią osoby z niepełnosprawnościami.

   

W ramach projektu oferujemy:

 

 1. Doradztwo zawodowe z IPD – przewidziane dla 108 Uczestników/czek Projektu

   

 2. Szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia kompetencji lub kwalifikacji – przewidziane dla
  106 Uczestników/czek Projektu

   

 3. Szkolenia językowe prowadzące do nabycia kompetencji lub kwalifikacji – przewidziane dla
  72 Uczestników/czek Projektu

   

 4. Szkolenia komputerowe prowadzące do nabycia kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych – przewidziane dla 72 Uczestników/czek Projektu

   

 5. Staże i praktyki zawodowe – przewidziane dla 84 Uczestników/czek Projektu

   

 6. Pośrednictwo pracy – przewidziane dla 102 Uczestników/czek Projektu

   

 7. Zakładanie działalności gospodarczej: szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) – przewidziane dla 6 Uczestników/czek Projektu

   

 8. Zakładanie działalności gospodarczej: dotacje bezzwrotne i wsparcie pomostowe (finansowe
  i niefinansowe)
  – przewidziane dla 6 Uczestników/czek Projektu

   

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu zapewniamy:

 

 • Profesjonalną kadrę prowadzących, trenerów i lektorów,

   

 • Materiały szkoleniowe,

   

 • Zaświadczenia potwierdzające nabycie kompetencji zawodowych, językowych i cyfrowych,

   

 • Zaświadczenia potwierdzające nabycie kwalifikacji zawodowych, językowych i cyfrowych,

   

 • Catering podczas szkoleń,

   

 • Stypendium szkoleniowe,

   

 • Stypendium stażowe/za praktyki zawodowe,

   

 • Dotacje bezzwrotne i wsparcie pomostowe.

   

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 31.12.2019 r.

 

Wartość projektu: 2 071 775,98 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 761 009, 58 zł

 

Kontakt:

 

tel. 502-477-634

 

wdrodzeposukces@okcjo.com.pl

 


mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Pośrednictwo pracy dla grupy nr 8

Szkolenie komputerowe dla grupy nr 6

Zbliża się ostatni egzamin zawodowy w projekcie!

Grupa z Zamościa – pośrednictwo pracy

Wrzesień pod znakiem podnoszenia kwalifikacji cyfrowych i językowych

Komunikat dla Uczestników kończących staże zawodowe

Ostatnia grupa rusza ze szkoleniem zawodowym!

Ostatnie spotkania w ramach Indywidualnych Planów Działań

Ostatnia prosta w drodze po sukces – POŚREDNICTWO PRACY

W lipcu startujemy ze szkoleniami z języka angielskiego dla grupy 6 i 7

Zakończyliśmy rekrutację do udziału w projekcie

Kolejne egzaminy zawodowe – grupa 6 i 7

Waloryzacja stypendium stażowego i szkoleniowego

W maju czas na kwalifikacje cyfrowe!

Kolejne grupy ruszają ze szkoleniami zawodowymi

Zostały ostatnie miejsca w projekcie!

Język angielski i komputer – ruszają szkolenia dla grupy 2

Najlepsze życzenia Wielkanocne

Kolejne spotkania w ramach Zadania 1

Czwarta komisja rekrutacyjna