Dokumenty do pobrania

By | 13 grudnia 2017

SZKOLENIA i STAŻE ZAWODOWE:

Dokumenty należy wydrukować wszystkie, wypełnić czytelnie, kompletnie i prawidłowo najlepiej niebieskim długopisem drukowanymi literami.

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie osoby pobierającej stypendium

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU:

Dokumenty należy wydrukować wszystkie, wypełnić czytelnie, kompletnie i prawidłowo najlepiej niebieskim długopisem drukowanymi literami.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu