O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Świętokrzyska giełda kwalifikacji językowych”
RPSW.08.04.03-26-0002/17
Okres realizacji 01.05.2018-30.06.2019Projekt skierowany jest do 180 osób dorosłych (min. 108 kobiet), w wieku 25 lat i więcej, pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego
(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), ponadto wykazują największą lukę kompetencyjną w zakresie
j. angielskiego i z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem kwalifikacji


Zapraszamy osoby:
- w wieku 25 lat i więcej
W szczególności :
-kobiety
-osoby o niskich kwalifikacjach
-osoby  w wieku 50 lat i więcej
-osoby niepełnosprawne


W ramach projektu realizowane będą kursy języka angielskiego:
- Poziom A1 – 120h
- Poziom A2 – 120h


Zapewniamy:
- Wysokiej jakości szkolenia
- Materiały dydaktyczne i szkoleniowe (podręcznik i ćwiczenia)
-przeprowadzenie certyfikacji zewnętrznej
- Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub nad osobą zależnąWartość projektu: 1 017 246,00 PLN
Kwota dofinansowania ze środków UE: 915 521, 40 PLNKontakt :
E-mail: sgkj@okcjo.com.pl
Tel. : 665 990 202
www.projekty.okcjo.pl

 

 

 

 


mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl