PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

By | 16 marca 2017

xzxczxcz

Zapytanie ofertowe z dn. 14.03.2017r. – Realizacja wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1025094

PYTANIE

Proszę o informacje z czego wynika i czym Państwo się kierowali tworząc zapis w warunkach zapytania dotyczący figurowania w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia, skoro przedmiot zlecenia nie obejmuje usług pośrednictwa pracy ani doradztwa zawodowego?

ODPOWIEDŹ

W związku z realizacją projektu „Twoja firma-Twój sukces!” RPSW.10.04.01-26-0008/16 oraz na podstawie zapisów obowiązujących Beneficjenta zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu, który został zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą, jesteśmy zobowiązani do umieszczenia w części opisowej procedury wyboru wykonawcy dot. realizacji wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego, wymogu o posiadaniu wpisu przez podmiot wykonujący zadanie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *