O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

„Program Aktywizacji Młodych”

 

Celem projektu jest podniesienie zdolności do podjęcia zatrudnienia przez min. 90% osób z grupy 60 UP (36K i 24M) z obszaru województwa wielkopolskiego. Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 15 – 29 lat, w tym osób niepełnosprawnych, pozostających bez pracy, nieuczestniczących w kształceniu bądź szkoleniu – tzw. młodzież NEET, oraz osób bezrobotnych i biernych zawodowo.

 

W ramach projektu zaplanowane jest kompleksowe wsparcie w postaci:

 

- Konsultacji indywidualnych przy pomocy Wieloaspektowej Oceny Preferencji Zawodowych wraz z opracowaniem IPD (indywidualne spotkania 3 x 3 godziny),
- Pośrednictwa pracy (indywidualne spotkania 3 x 3 godziny),
- Szkoleń zawodowych (120 godzin) zakończonych certyfikatem VCC; do wyboru szkolenia:
• Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w budownictwie energooszczędnym
• Spalanie biomasy
• Odnowa biologiczna kuracjusza – seniora
• Masaż terapeutyczny seniora
- Bonów szkoleniowych,
- Przyuczania do pracy dorosłych,
- Stażów zawodowych powiązanych z kwalifikacją uzyskaną na szkoleniu,
- Dodatków relokacyjnych dla 2 UP, którzy podejmą zatrudnienie w miejscowości innej niż dotychczasowe miejsce zamieszkania.

 

Wartość projektu: 782 488,80 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 743 364,35 zł

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedz Edukacja Rozwój 2014-2020.