OK Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie 288 osób powyżej 29 r.ż. osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne  w tym odchodzące z rolnictwa zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego.

Podkarpacka Akademia Zawodowców

RPPK.07.01.00-18-0048/18

 

DO WZIĘCIA UDZIEŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY
Osoby bierne zawodowo oraz osoby bezrobotne, w tym odchodzące z rolnictwa w wieku powyżej 29 r.ż., zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego należące do co najmniej jednej
z następujących grup: osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne, osoby
z niepełnosprawnością, kobiety, osoby po 50 r.ż.

 

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

  • -Wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy
  • -Stypendia szkoleniowe oraz stażowe
  • -Zwroty kosztów dojazdów dla 50 % Uczestników/Uczestniczek Projektu odbywających zajęcia poza miejscem zamieszkania
  • -Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną dla 15 % Uczestników/Uczestniczek Projektu
  • -Materiały szkoleniowe

 

WSPARCIE ŚWIADCZONE W RAMACH PROJEKTU JEST BEZPŁATNE I OBEJMUJE:

  • 1. Identyfikację potrzeb z opracowaniem/aktualizacją IPD (4,5 godz.)
  • 2. Szkolenia/kursy prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych (80 godz.)
  • 3. Staże zawodowe (3 – lub 6 – miesięczne)
  • 4. Pośrednictwo pracy (6 godz.)

 

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o.
e-mail: akademiazawodowcow@okcjo.com.pl
tel:

 

Wartość projektu: 3 942 967,46 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 351 522,34 zł

 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl