O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do udziału w projekcie
POWR.01.02.01-10-0012/17


POCZĄTEK KARIERY


Projekt „Początek kariery” jest realizowany w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Celem projektu jest wyższa aktywność zawodowa i zwiększona zdolność do zatrudnienia u 72 osób (w tym 44 kobiet) biernych zawodowo.


Zapraszamy do udziału osoby:
- zamieszkujące województwo łódzkie
- bierne zawodowo
- nie uczestniczące w szkoleniu i kształceniu
- w przedziale wiekowym 18-29 lat
- o niskich kwalifikacjach
- szczególnie zapraszamy kobiety i osoby niepełnosprawne


Uczestnicy projektu wezmą udział w:
- identyfikacji potrzeb oraz pomocy w określeniu ścieżki zawodowej
- kompleksowym oraz indywidualnym pośrednictwie pracy, co ułatwi jej znalezienie
-szkoleniach zawodowych, które pomogą w nabyciu oraz podwyższaniu kompetencji i kwalifikacji
- szkoleniach w zakresie kompetencji miękkich takich jak autoprezentacja czy zarządzanie emocjami i stresem
- 3-miesięcznym płatnym stażu zawodowym


Zapewniamy:
-wykwalifikowaną kadrę
- materiały szkoleniowe
- stypendium szkoleniowe
- płatny staż
- zwrot kosztów dojazdu
- certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje


Rezultaty:
- osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie min. 17% dla osób z niepełnosprawnościami
- osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie min. 48% dla osób o niskich kwalifikacjach
- osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie min. 43% dla osób nie należących do żadnej z powyższych grup
- minimum 30% osób poniżej 30 lat, które uzyskają kwalifikację po opuszczeniu projektu


Czas realizacji projektu: 01.09.2018-30.06.2019
Kontakt 519 304 877


Wartość projektu: 759 506,40 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 640 111, 99 zł

 

 


mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl