O. K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o.
Prowadzi nabór kandydatów do projektu:
„Pierwszy krok w drodze na szczyt kariery”

 

Projekt obejmuje wsparciem 72 osoby młode (od 18 do 29 roku życia). Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia przez osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz przez osoby ubogie pracujące*, zamieszkałe na terenie powiatów:  międzyrzeckiego, krośnieńskiego, strzelecko-drezdeneckiego, żagańskiego i nowosolskiego woj. Lubuskiego.

 

W ramach projektu oferujemy:
- Doradztwo zawodowe z IPD
- Szkolenie zawodowe zakończone certyfikatem
- Szkolenie komputerowe
- Szkolenie umiejętności miękkich
- Pośrednictwo pracy
- Płatny staż zawodowy (3 miesiące)

 

W trakcie trwania projektu zapewniamy:
- wykwalifikowaną kadrę trenerów
- materiały szkoleniowe
- catering
- stypendium szkoleniowe
- stypendium stażowe
- zwrot kosztów dojazdu
- ubezpieczenie NNW dla stażystów

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Kontakt:
Tel.: 699 670 232, email: szczytkariery@okcjo.com.pl
www.projektyokcjo.pl

 

*Osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalonej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoby zamieszkałe w gospodarstwach domowych, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl