Firma „O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje na terenie województwa śląskiego projekt:

 

„Pierwszy krok na ścieżce kariery”

 

Do projektu „Pierwszy krok na ścieżce kariery” zapraszamy osoby młode w wieku 18 – 29 lat pozostające bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w tym również osoby niepełnosprawne.

 

Głównym celem projektu jest wyższa aktywność zawodowa oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia u 84 ( u 51 Kobiet/33 Mężczyzn) osób młodych zamieszkujących na terenie woj. śląskiego (w roz. KC).

 

Obszar dla którego przewidziane jest wsparcie: Województwo Śląskie.


Do projektu „Pierwszy krok na ścieżce kariery” kwalifikujemy:


• osoby młode poniżej 30 roku życia,
• osoby bierne zawodowo,
• osoby należące do kategorii NEET spełniające łącznie trzy warunki: nie pracują, nie kształcą się i nie szkolą się,
• osoby niepełnosprawne.


Cel zostanie osiągnięty poprzez zaplanowanie szeregu działań z indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.

 

W ramach projekty zostanie zorganizowanych 5 form działań:

 

• IDENTYFIKACJA POTRZEB ORAZ DIAGNOZOWANIE MOŻLIWOŚCI W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO,
W TYM IDENTYFIKACJA STOPNIA ODDALENIA OD RYNKU PRACY.
• POŚREDNICTWO PRACY.
• SZKOLENIE KOMPUTEROWE.
• SZKOLENIE ZAWODOWE.
• STAŻ.

 

Wartość projektu „Pierwszy krok na ścieżce kariery”: 1 423 474,55 zł


Wkład Funduszy Europejskich w projekt „Pierwszy krok na ścieżce kariery”: 1 199 704,35 zł


W ramach projektu „Pierwszy krok na ścieżce kariery” zapewniamy:

 

• Profesjonalną kadrę doradców zawodowych, pośredników pracy, trenerów.
• Materiały szkoleniowe.
• Szkolenie komputerowe ECDL Base.
• Szkolenia zawodowe - kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe, szkolenie IT.
• Certyfikaty, zaświadczenia i dyplomy.
• Catering.
• Stypendium szkoleniowe i stażowe.
• Zwrot kosztów dojazdu.

Kontakt:
tel.: 665-990-221
e-mail: pierwszykrokdokariery@okcjo.com.pl


Okres realizacji projektu:
01.09.2018 r.- 30.09.2019 r.


Spełniasz powyższe kryteria?
Zapisz się już dziś!


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

 

 


mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl