Firma O. K CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH Sp. z. o. o zaprasza do udziału w projekcie
„Perspektywa na SUKCES”

 


 

 

Projekt skierowany jest do 102 osób zamieszkujących  województwo pomorskie, w tym należących do co najmniej jednej z grup:
- osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty rozpoczęcia projektu,
- osób przewidzianych do zwolnienia (osoby będące na wypowiedzeniu),
- osób zagrożonych zwolnieniem (osoby, w których zakładzie pracy zwolniono pracownika z przyczyn nie dotyczących pracownika w ostatnich 12 miesiącach).


Dodatkowo projekt skierowany jest w szczególności do:
- kobiet,
- osób z niepełnosprawnościami,
- osób powyżej 50 roku życia,
- osób o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu każdemu Uczestnikowi/czce oferujemy:

Obligatoryjnie Doradztwo zawodowe z IPD, oraz do wyboru:

- studia podyplomowe,
- wsparcie w formie  bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej wraz z wsparciem pomostowym,
- szkolenia zawodowe i informatyczne,
- staże.

Uczestnikom/czkom zapewniamy:
- profesjonalną kadrę trenerów,
- materiały szkoleniowe,
- certyfikaty, zaświadczenia i dyplomy,
- catering,
- stypendium szkoleniowe/ stażowe,
- zwrot kosztów dojazdu.Wartość projektu: 2 079 363,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 767 458,97 złKontakt:
tel: 506-497-001
E-mail: perspektywanasukces@okcjo.com.pl

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r.- 31.01. 2019 r.
Spełniasz poniższe kryteria?
Zapisz się już dziś!


 


 

 

 
mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl