AKTUALNOŚCI

14.03.2019 Miło nam poinformować, że została zrekrutowana  1 grupa Uczestników Projektu w miejscowości Przeworsk. Zespół projektu liczy na owocną współpracę! W najbliższym czasie Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu przekażemy więcej potrzebnych informacji. Proszę o zaglądanie na naszą stronę.   01.03.2019 Zespół projektu przypomina o trwającej rekrutacji do projektu ” Wykwalifikowani na rynku pracy poszukiwani”.  Jesteś zainteresowany/ zainteresowana? Zapraszamy do współpracy! Chętne osoby zapraszamy do biura projektu mieszczącego się w Przeworsku,… Czytaj dalej »

Równość szans i niedyskryminacja

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, jest jedną z naczelnych zasad horyzontalnych UE, której propagowanie ma na celu zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji, nie tylko ze względu na płeć, ale również z powodu rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej. Przestrzeganie zasady jest prawnym obowiązkiem na każdym z etapów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zatem  wszystkie projekty realizowane… Czytaj dalej »

RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że wszystkie dane przetwarzane w ramach projektu są zgodnie w/w przepisami.

Harmonogram

Szanowni Państwo, Poniżej prezentujemy harmonogramy zajęć w ramach realizacji zadania 4 – Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla grupy 5 w Działdowie. Gr 5 Pocztowa 13 A, 13-200 Działdowo 22.02.2019 09.00-13.00 23.02.2018 10.00-14.00 24.02.2019 09.00-13.00 02.03.2019 09.00-13.00 03.03.2019 09.00-13.00 —————————————————————————————————- Szanowni Państwo, Poniżej prezentujemy harmonogramy zajęć w ramach realizacji zadania 5 – Szkolenia komputerowe ICT w ramach Modułu II dla grup 1, 2, 3 i 4 w Szczytnie. Gr.… Czytaj dalej »

Harmonogramy

  ZADANIE 1 Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej opracowanie/ aktualizacji IPD [11.2018-01.2019] 11.01.2019 Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy harmonogram Zadania 1 (Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej opracowanie/ aktualizacji IPD) dla Grupy 6. Harmonogram Zad. 1 Gr.6 Radomsko 17.12.2018 Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy harmonogram Zadania 1 (Identyfikacji… Czytaj dalej »