O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

„MODA NA SUKCES SPOŁECZNO-ZAWODOWY”

 

RPWM.11.01.01-28-0008/18

 

 

Projekt skierowany jest do 360 osób (216 kobiet/144 mężczyzn) zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym, w wieku 18-64 lat, w tym osoby bezrobotne, zamieszkujące na terenie woj. warmińsko-mazurskiego
W szczególności zapraszamy osoby:
- długotrwale bezrobotne
- korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej
- z niepełnoprawnościami
- korzystające z POPŻ
Cel projektu: podniesienie aktywności  społeczno-zawodowej i zdolności do zatrudnienia u 360 osób spełniających kryteria grupy docelowej.
W ramach projektu bezpłatnie oferujemy:
- diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów – 360 UP
- indywidualny coaching psychologiczny – 360 UP
- trening kompetencji społecznych – 360 UP
- trening kompetencji zawodowych – 360 UP
- szkolenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych – 360 UP
- 3-miesięczny staż zawodowy – 360 UP

 

Zapewniamy:
- stypendia szkoleniowe i stażowe
- materiały szkoleniowe
- zwrot kosztów dojazdu
- catering

 

Planowane efekty:
- min. 216 osób uzyska kwalifikacje zawodowe potwierdzone uznanym w branży certyfikatem zewnętrznym;
- min. 72 osoby będą aktywnie poszukiwały pracy;
- min. 90 osób podejmie zatrudnienie;
- osiągnięta zostanie efektywność społeczna (34%) oraz zatrudnieniowa (25%, dla osób z niepełnosprawnościami 12%)
Wartość projektu ogółem:  5 089 749,12 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 326 286,75 zł

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.07.2020

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020

 

Zapraszamy do kontaktu!
telefon: 506 497 045
e-mail: sukces@okcjo.com.pl
www.projektyokcjo.pl

 


Szczegółowe informacje dotyczące obszaru realizacji projektu znajdują się w regulaminie projektu


mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl