Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705 Lublin
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

„Młodzi i AKTYWNI!”

POWR.01.02.01-06-0061/16

 

Projekt „Młodzi i AKTYWNI!” realizowany jest w okresie od 01.02.2017r. do 30.04.2018r.
w ramach:

Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy
Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem głównym projektu jest podniesiona zdolność 144 osób (min. 79 kobiet i 65 mężczyzn) młodych, w tym osoby z niepełno sprawnościami, w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzieży NEET z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 zgodnie z zapisami SZOOP POWER, osób, które zamieszkują zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego na obszarze woj. lubelskiego, osiągnięta w okresie II.2017r.-IV.2018r. poprzez udział w projekcie i otrzymanie przez Uczestników Projektu kompleksowego wsparcia prowadzącego do zatrudnienia Uczestników Projektu.

 

Uczestnikom projektu oferujemy:

 

Opracowanie Indywidualnych Planów Działania

Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy

Różnorodne szkolenia zawodowe zakończone certyfikatem instytucji zewnętrznej:

(Opiekun/ka os. starszej, Logistyk/spedytor, Spawacz metodą TIG, Pracownik obsługi biurowej z ECDL, Monter urządzeń energetyki odnawialnej ze szkol. uprawnienia elektryczne, Grafik komputerowy, Programista aplikacji, Organizator usług cateringowych, Sortowacz surowców wtórnych, Pomoc kuchenna, Specjalista ds. dietetyki).

Płatne 3 miesięczne staże zawodowe

 

Uczestnikom zapewniamy:

 

• stypendium szkoleniowe, stażowe

• zwrot kosztów dojazdu

• catering podczas szkoleń

• profesjonalną kadrę wykładowców

• certyfikat

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

 

Wartość projektu: 1 908 948,38 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 608 861,69 PLN