O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

„Lubelskie centrum wysokich kwalifikacji”

 

Celem projektu jest aktywność zawodowa i zdolność do zatrudnienia 60 Uczestników Projektu

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej które są:

 

- długotrwale bezrobotne,
- rolnikami i członkami ich rodzin prowadzącymi indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzającymi odejść z rolnictwa,
- osobami niepełnosprawnymi,
- mieszkańcami terenu woj. lubelskiego.

 

W ramach projektu bezpłatnie oferujemy:

 

• Poradnictwo zawodowe połączone z IPD
• Szkolenia zawodowe (do wyboru jedno):
– rejestrator/ka medyczny/a,
– opiekun/ka domowy/a,
– przedstawiciel/ka handlowy/a w branży medycznej,
• Staże zawodowe dla wszystkich,
• Pośrednictwo pracy dla wszystkich,

 

Uczestnikom dodatkowo zapewniamy:

 

• Profesjonalną kadrę wykładowców
• Materiały szkoleniowe
• Certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu
• Stypendia szkoleniowe
• Stypendia stażowe
• Zwrot kosztu dojazdu
• Catering podczas szkolenia

 

Planowanym efektem realizacji projektu jest spełnienie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej:

 

• dla osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo
• dla osób niepełnosprawnych
• dla osób długotrwale bezrobotnych
• dla osób niskich kwalifikacjach
• dla rolników i członków ich rodzin

 

Okres realizacji projektu: 01.06.2016-31.03.2017 r.

 

Wartość projektu: 961 043,00 zł

 

Dofinansowanie projektu z UE: 816 886,55 zł

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020