gora_zaczynamy

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.

zaprasza do udziału w projekcie

„Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu!
Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe.”

 

Celem projektu „Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu! Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe.” jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie posługiwania się językami obcymi i/lub TIK przez min.70% ze 132 osób dorosłych (80 kobiet i 52 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej, zgłaszające z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji, w wieku od 25 lat (w tym minimum 50% Uczestników po 50 roku życia), o niskich kwalifikacjach, które są osobami biernymi zawodowo, osobami bezrobotnymi, w tym osobami długotrwale bezrobotnymi lub osobami pracującymi, tym 7 osób niepełnosprawnych z obszaru woj. wielkopolskiego, poprzez realizację szkoleń językowych i komputerowych, do 30.11.2017r. Cel ten przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego, tj. do podniesienia kompetencji Osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy z powodu niskich kompetencji.

 

W projekcie założono następujące formy wsparcia:

 

  • • Szkolenia podnoszące kompetencje językowe – język angielski dla 60 UP
  • • Szkolenia podnoszące kompetencje językowe – język niemiecki dla 36 UP

 

Szkolenia zakończą się uzyskaniem Certyfikatów Językowych VCC zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

  • • Szkolenia podnoszące kompetencje TIK – szkolenia komputerowe dla 72 UP

 

Szkolenia zakończą się uzyskaniem certyfikatów zewnętrznych ECDL E-CITIZEN lub ECDL PROFILE DIGCOMP 4 zgodnych z ramami DIGCOMP.

 

Głównym rezultatem osiągniętym dzięki realizacji projektu będzie uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji po opuszczeniu programu przez minimum 93 osoby o niskich kwalifikacjach, w wieku 25 lat i więcej, w tym 47 osoby w wieku 50 lat i więcej.

 

Wartość projektu: 464 685,73 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 418 215,73 PLN

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

KONTAKT:
„Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu!
Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe.”

e-mail: kompetencje.kluczowe@okcjo.com.pl
tel.: 519 837 188