Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie„Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu! Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe - edycja II”

RPWP.08.02.00-30-0078/18


Celem projektu „Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu! Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe - edycja II” jest uzyskanie kwalifikacji językowych lub w zakresie ICT przez min. 80% z 360 osób z obszaru woj. wielkopolskiego, poprzez udział w szkoleniach i uzyskanie certyfikatów lub równoważnych dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

 


Projekt jest skierowany do mieszkańców woj. wielkopolskiego w wieku aktywności zawodowej
(od 25 do 74 roku życia), o niskich kwalifikacjach, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji (zainteresowanych nabyciem kwalifikacji cyfrowych/językowych). Grupę docelową projektu stanowią osoby bezrobotne, bierne zawodowo, pracujące - z obszaru województwa wielkopolskiego (które na terytorium województwa uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów KC, oraz osoby bezdomne, które przebywają na obszarze woj. wielkopolskiego).

 

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

  • Szkolenia podnoszące kompetencje językowe dla 168 Uczestników/Uczestniczek Projektu w wymiarze 120 h na grupę szkoleniową. Do wyboru: język angielski (dla 108 osób) i język niemiecki (dla 60 osób). Przewidziano dostępność 3 poziomów szkoleń: A1/A2/B1. Szkolenia zakończą się możliwością uzyskania zewnętrznego certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).

  • Szkolenia podnoszące kompetencje TIK dla 192 Uczestników Projektu w wymiarze 80 godzin zegarowych na grupę szkoleniową, na poziomie A dla 156 osób i poziomie B dla 36 osób.

Szkolenia zakończą się możliwością uzyskania zewnętrznego certyfikatu potwierdzającego zdobycie kompetencji cyfrowych.

 

Planowanym efektem osiągniętym dzięki realizacji projektu będzie uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez minimum 80% Uczestników/Uczestniczek Projektu z 360 osób (w tym przez: 288 osób o niskich kwalifikacjach, 288 osób w wieku 25 lat i więcej, 29 osób w wieku 50 lat i więcej).

 

 

Całkowita wartość projektu: 972 763,20 zł

 

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w projekcie wynosi: 826 848,72 zł

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

 

KONTAKT:

 

e-mail: kompetencje.kluczowe2@okcjo.com.pl

 

tel. 699 670 223


mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl