O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

„Kompetencje językowe i komputerowe furtką do sukcesu”

 

Celem projektu „Kompetencje językowe i komputerowe furtką do sukcesu” jest podwyższenie/nabycie kompetencji/kwalifikacji kluczowych w zakresie posługiwania się językami obcymi (język angielski, język niemiecki, język francuski) oraz/lub w obszarze umiejętności komputerowych u 360 osób pracujących w sektorze MMŚP lub PES/PS zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego.
Projekt jest skierowany do mieszkańców woj. pomorskiego w wieku aktywności zawodowej
(18 lat i więcej), zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji, w szczególności do osób w wieku 25 lat i więcej – 288 os.
(w tym 116 os. to osoby o niskich kwalifikacjach), osób w wieku 50 lat i więcej – 64 os. oraz osób o niskich kwalifikacjach – 152 os.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

 

• Szkolenia językowe dla 300 Uczestników Projektu w wymiarze 120 h.
Do wyboru: język angielski, język niemiecki, język francuski. Przewidziano 3 poziomy do wyboru: poziom podstawowy (A1/A2), poziom samodzielności (B1/B2), poziom biegłości (C1/C2). Szkolenia zakończą się możliwością uzyskania zewnętrznego certyfikatu potwierdzającego zdobycie przez uczestników projektu określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).
Szkolenia TIK dla 192 Uczestników Projektu w wymiarze 78 h.

 

• Przewidziano 3 poziomy do wyboru: A/B/C. Celem szkolenia TIK jest nabycie/podniesienie umiejętności/kompetencji/kwalifikacji komputerowych.
Szkolenia zakończą się możliwością uzyskania zewnętrznego certyfikatu umiejętności komputerowych zgodnego z DIGCOMP.

 


Planowanym efektem osiągniętym dzięki realizacji projektu będzie uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez minimum 85% Uczestników Projektu (w tym przez: 152 osoby o niskich kwalifikacjach, 245 osób w wieku 25 lat i więcej, 55 osób w wieku 50 lat i więcej).


Całkowita wartość projektu: 1 040 023,44 zł


Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w projekcie wynosi: 884 019,92 zł


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


KONTAKT:

e-mail: furtkadosukcesu@okcjo.com.pl
tel. 699 670 223FORMULARZ KONTAKTOWY

 

 

 
mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl