HARMONOGRAMY

By | 1 listopada 2017

ZADANIE 1: Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów

GRUPA DATA PUBLIKACJI HARMONOGRAM
1 20.04.2018 Harmonogram Gr 1 Diagnoza Indywidualnych Potrzeb i Potencjałów
2 07.05.2018 Harmonogram Gr 2 Diagnoza Indywidualnych Potrzeb i Potencjałów
3 07.05.2018 Harmnogram Gr 3 Diagnoza Indywidualnych Potrzeb i Potencjałów
4  17.05.2018 Harmonogram Gr 4 Diagnoza Indywidulanych Potrzeb i Potencjałów
5 23.05.2018 Harmonogram GR 5 Diagnoza Indywidualnych Potrzeb i Potencjałów

ZADANIE 2: Poradnictwo specjalistyczne

GRUPA DATA PUBLIKACJI HARMONOGRAM
1 17.07.2018 Harmonogram Gr 1 i Grupa 2 Poradnictwo Specjalistyczne -pedagog
2 26.07.2018  Harmonogram Gr 5 Poradnictwo Specjalistyczne -pedagog
3 26.07.2018 Harmonogram Gr 3 Poradnictwo Specjalistyczne – pedagog
4 26.07.2018 Harmonogram Gr 4 Poradnictwo Specjalistyczne – prawnik
5 26.07.2018 Harmonogram Gr 4 Poradnictwo Specjalistyczne -psycholog
6 03.08.2018 Harmonogram Gr 4 Poradnictwo Specjalistyczne -psycholog
7 08.08.2018 Harmonogram Gr 1 i G2 Poradnictwo Specjalistyczne – prawnik
8 14.08.2018 Harmonogram Gr 3 Poradnictwo Specjalistyczne – prawnik
9 14.08.2018 Harmonogram Gr 5 Poradnictwo Specjalistyczne – prawnik

ZADANIE 3: Trening kompetencji i umiejętności społecznych

GRUPA DATA PUBLIKACJI HARMONOGRAM
1 14.05.2018 POBIERZ
2 21.05.2018 POBIERZ
3 24.05.2018  POBIERZ
4 28.05.2018 POBIERZ

ZADANIE 4: Szkolenie kwalifikacji zawodowych

GRUPA DATA PUBLIKACJI HARMONOGRAM
1  22.05.2018 Harmonogram GR 1 Szkolenie kwalifikacji zawodowych
2  22.05.2018 Harmonogram szkolenia Gr 1 Moduł komputerowy
3  22.05.2018 Harmonogram szkolenia kwalifikacji zawodowych Gr 2
4  22.05.2018 Harmonogram szkolenia kwalifikacji zawodowych moduł komputereoy Gr 2
5 28.05.2018 Harmonogram Szkolenie kwalifikacji zawodowych Gr 4
6 28.05.2018 Harmonogram Gr 4 Szkolenie kwalifikacji zawodowych Moduł komputerowy
7 12.06.2018 Harmonogram GR 5 Szkolenie kwalifikacji zawodowych Jerutki
8 12.06.2018 Harmonogram-GR-5-Szkolenie-kwalifikacji-zawodowych-moduł-komputerowy-Jerutki
9 12.06.2018 Harmonogram GR 3 Szkolenie kwalifikacji zawodowych Janowo
10 12.06.2018 Harmonogram GR 3 Szkolenie kwalifikacji zawodowych – moduł komputerowy Janowo

Harmonogram egzaminów dla poszczególnych grup

GRUPA DATA PUBLIKACJI HARMONOGRAM
1 12.07.2018  Harmonogram Egzamin kwalifikacji zawodowych Gr 1,Gr2,Gr4, Gr5
2 03.08.2018  Harmonogram GR 3 Egzamin kwalifikacji zawodowych – Janowo

HARMONOGRAM STAŻY:

GRUPA DATA PUBLIKACJI HARMONOGRAM
1 13.07.2018 Staże zawodowe harmonogram realizacji 16.07.2018
2 18.07.2018 Staż zawodowy harmonogram realizacji 18.07.2018 aktualizacja
3 23.07.2018 Staże zawodowy harmonogram reazliacji aktualizacja 23.07.2018
4 30.07.2018 Staże zawodowe harmonogram realizacji 30.07.2018 aktualizacja
5 31.07.2018 Staże zawodowe harmonogram realizacji 30.07.2018 aktualizacja Staże zawodowe harmonogram realizacji 31.07.2018 aktualizacja
6. 06.08.2018 Staże zawodowe harmonogram realizacji 06.08.2018 aktualizacja
7. 13.08.2018 Staże zawodowe harmonogram realizacji 13.08.2018 aktualizacja