HARMONOGRAMY

By | 9 kwietnia 2018

ZADANIE 1: Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów

GRUPA DATA PUBLIKACJI HARMONOGRAM
1 20.04.2018 POBIERZ
2 07.05.2018  POBIERZ
3 07.05.2018  POBIERZ
4  17.05.2018 POBIERZ
5 23.05.2018 POBIERZ

ZADANIE 2: Poradnictwo specjalistyczne

GRUPA DATA PUBLIKACJI HARMONOGRAM
1  POBIERZ
2  POBIERZ
3  POBIERZ

ZADANIE 3: Trening kompetencji i umiejętności społecznych

GRUPA DATA PUBLIKACJI HARMONOGRAM
1 14.05.2018 POBIERZ
2 21.05.2018 POBIERZ
3  POBIERZ

ZADANIE 4: Szkolenie kwalifikacji zawodowych

GRUPA DATA PUBLIKACJI HARMONOGRAM
1  22.05.2018 POBIERZ
2  22.05.2018 POBIERZ
3  22.05.2018 POBIERZ
4  22.05.2018 POBIERZ

Harmonogram egzaminów dla poszczególnych grup

GRUPA DATA PUBLIKACJI HARMONOGRAM
1  POBIERZ
2  POBIERZ
3  POBIERZ

HARMONOGRAM STAŻY:

GRUPA DATA PUBLIKACJI HARMONOGRAM
1 POBIERZ