Harmonogramy

By | 24 sierpnia 2018

Harmonogram realizacji Indywidualnego Coachingu Specjalistycznego – listopad 2018

Harmonogram Indywidualny Coaching Specjalistyczny – listopad -2018

Harmonogram realizacji Indywidualnego Coachingu Specjalistycznego – październik 2018

Harmonogram Indywidualny Coaching Specjalistyczny grupy 1-5 – październik 2018

Harmonogram realizacji Diagnozy Indywidualnych Potrzeb i Potencjałów – grupa 5

Harmonogram Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów – grupa 5

Harmonogram realizacji Treningów kompetencji i umiejętności społecznych.

Harmonogram – Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych

Harmonogram realizacji Diagnozy Indywidualnych Potrzeb i Potencjałów – grupa 3 i 4.

Harmonogram Diagnoza Indywidualnych Potrzeb i Potencjałów gr 3-4 – aktualny

Harmonogram realizacji Indywidualnego Coachingu Specjalistycznego – wrzesień 2018

Harmonogram Indywidualny Coaching Specjalistyczny gr 1 i 2 – 09.2018 – zaktualizowany

Harmonogram realizacji Diagnozy Indywidualnych Potrzeb i Potencjałów – grupa 1 i 2.

Harmonogram Diagnoza Indywidualnych Potrzeb i Potencjałów gr. 1-2