Harmonogram

By | 5 grudnia 2018

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy harmonogramy zajęć indywidualnych w ramach realizacji zadania 1 dla 24 UP w Szczytnie.

Harmonogram zajęć zad. 1

————————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy harmonogramy zajęć w ramach realizacji zadania 3 – Trening umiejętności społecznych dla grup 1 i 2 w Szczytnie.

Zajęcia grupowe:

Harmonogram GR 1 TUS

Harmonogram GR 2 TUS

Zajęcia indywidualne:

Harmonogram IND TUS

 

————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy harmonogram spotkań ze specjalistami w ramach realizacji zadania 2 –Poradnictwa specjalistycznego pedagogicznego, prawnego i psychologicznego dla  24 Uczestników Projektu w Szczytnie.

Harmonogram Poradnictwa specjalistycznego

————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy harmonogram wsparcia w formie indywidualnych spotkań z psychologiem w ramach realizacji zadania 1 –Diagnoza sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb wraz z opracowaniem ścieżki reintegracji dla 24 Uczestników Projektu w Szczytnie.

Harmonogram