DOKUMENTY DO POBRANIA

By | 1 lipca 2018

DOKUMENTY DO POBRANIAPROFIL UCZESTNIKA / UCZESTNICZKIRÓWNOŚĆ SZANS i NIEDYSKRYMINACJAFORMY WSPARCIAHARMONOGRAMYREZULTATY i EFEKTYZAPYTANIA OFERTOWE • AKTUALNOŚCI

DOKUMENT DATA PUBLIKACJI DOKUMENT
Regulamin udziału w projekcie 02.07.2018 POBIERZ
Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami 02.07.2018 POBIERZ
Oświadczenie osoby pobierającej stypendium wkrótce POBIERZ
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu wkrótce POBIERZ
Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu wkrótce POBIERZ
Wniosek o zwrot kosztów opieki na dzieckiem (osobą zależną) wkrótce POBIERZ