Dokumenty rekrutacyjne

By | 17 listopada 2017

Prosimy o wypełnienie poniższych dokumentów rekrutacyjnych w celu zgłoszenia swojej kandydatury do udziału w projekcie.

Formularz zgłoszeniowy

Zobowiązanie o przekazywaniu danych po zakończeniu projektu

Oświadczenie o korzystaniu z POPŻ

Regulamin projektu Odważ się sięgać po nowe

Regulamin projektu Odważ się sięgać po nowe aktualizacja 26.04.2018

Zaświadczenie z ZUS- u od osób biernych zawodowo (potwierdzenie braku zatrudnienia).

W wypadku osób niepełnosprawnych prosimy o wypełnienie dodatkowo poniższej ankiety

Ankieta usprawnień dotyczy osób niepełnosprawnych