Dokumenty rekrutacyjne

By | 4 grudnia 2017

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z dokumentami zgłoszeniowymi.

Dokumenty będzie można złożyć osobiście, drogą pocztową, telefonicznie, drogą elektroniczną – poprzez wysłanie na adres: bwbd@okcjo.com.pl.
W sytuacji kiedy uczestnik nie będzie składać dokumentów osobiście będzie mógł podpisać je w dowolnie wybranym przez siebie terminie, jednak najpóźniej w dniu komisji rekrutacyjnej.
Regulamin projektu
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej
Zobowiązanie uczestnika
Każda osoba zarejestrowana w UP powinni dostraczyć Zaświadczenie o zarejestrowaniu w UP.
Wszystkie osoby niepełnosprawne powinny dostarczyć Orzeczenie o niepełnosprawności.