Archiwum kategorii: Wszystko w twoich rękach

Zapytanie ofertowe

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach projektu RPSW.10.04.01-26-0012/15 „Wszystko w Twoich rękach!” oraz do składania ofert.   Zapytanie ofertowe pomostowe wsparcie doradczo-szkoleniowe

Aktualny regulamin dotyczący przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

Szanowni Państwo poniżej znajduje się zaktualizowany Regulamin przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Zmiany dot. wysokości wsparcia pomostowego tj. przyznania wsparcia pomostowego dla wszystkich UP, którzy otrzymali wsparcie oraz terminu rozliczanie wsparcia pomostowego tj. do 10-go dnia każdego miesiąca. Prosimy o zapoznanie się z aktualnie obowiązującym regulaminem. Regulamin przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości- zmiana dot. wsparcia pomostowego

Dokumenty dotyczące rozliczenia dotacji oraz wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo, przygotowaliśmy dla Państwa dokumenty, które będą potrzebne w przypadku rozliczenia dotacji oraz wsparcia pomostowego. Dodatkowo przygotowaliśmy wymaganą deklaracje, w przypadku zakupu używanego sprzętu w ramach umów kupna-sprzedaży.  Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami. W razie wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zespół projektu Deklaracja pochodzenia sprzętu– wersja edytowalna Deklaracja pochodzenia sprzętu– wersja PDF Zestawienie poniesionych wydatków – Dotacja Zestawienie poniesionych wydatków –… Czytaj dalej »

Dokumenty do pobrania- zwrot kosztów dojazdu

Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo regulamin wypłaty zwrotów kosztów dojazdu oraz dokumenty potrzebne do ubiegania się o zwroty. Prosimy o pobieranie w/w. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Zespołem Projektu. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Załączniki do zwrotu kosztów dojazdu

Cykl form wsparcia w ramach projektu “Wszystko w Twoich rękach!”

Przedstawiamy cykl form wsparcia w ramach projektu “Wszystko w Twoich rękach!” wraz z przewidywanym terminem realizacji.   Doradztwo indywidualne (2 godziny zegarowe- 2spotkania po 1 godzinie) Cel: Wsparcie merytoryczne UP w procesie tworzenia biznesplanów. Spotkania indywidualne: zasady tworzenia biznesplanów, konsultacje indywidualne tworzonych biznesplanów. Termin realizacji- kwiecień 2016. Doradztwo grupowe (8 godzin zegarowych- 2 spotkania po 4 godziny) Cel: Wsparcie merytoryczne UP w procesie tworzenia biznesplanów. Spotkania grupowe: charakterystyka… Czytaj dalej »

Dokumenty rekrutacyjne- do pobrania

Szanowni Państwo poniżej znajduje się zaktualizowany Regulamin przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Zmiany dot. wysokości wsparcia pomostowego tj. przyznania wsparcia pomostowego dla wszystkich UP, którzy otrzymali wsparcie oraz terminu rozliczanie wsparcia pomostowego tj. do 10-go dnia każdego miesiąca. Prosimy o zapoznanie się z aktualnie obowiązującym regulaminem. Regulamin przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości- zmiana dot. wsparcia pomostowego   Uwaga Uwaga!!! Ważna informacja dla… Czytaj dalej »

Aktualności

24.07.2017 r. Szanowni Państwo, Z uwagi na pojawiające się pytania odnoszące się do zwrotu zabezpieczeń (weksli), poniżej zamieszczone zostają informacje na ten temat. Zgodnie z zapisami umowy o przyznanie wsparcia finansowego §3 pkt. 3 Zwrot zabezpieczenia następuje na pisemny wniosek uczestnika po całkowitym rozliczeniu przez niego otrzymanego wsparcia finansowego oraz po spełnieniu wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych oraz zaakceptowania rozliczenia projektu… Czytaj dalej »