Archiwum kategorii: wejdz na sciezke sukcesu

RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że wszystkie dane przetwarzane w ramach projektu są zgodnie w/w przepisami.

AKTUALNOŚCI

20.12.2018 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Pragniemy złożyć życzenia: Zdrowia, szczęścia I wszelkiej pomyślności. A w nadchodzącym Nowym Roku Życzymy spełnienia marzeń oraz sukcesów. Zespół Projektu ,,Wejdź na ścieżkę sukcesu!” 5.10.2018 Szanowni Państwo, informujemy, iż rozpoczęliśmy realizację zadania 1 dla Grupy 7 w Kędzierzynie- Koźlu, tj. Doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD). Harmonogram zad. 1 grupa 7 24.09.2018 Szanowni Państwo, informujemy, iż… Czytaj dalej »

Harmonogramy

Zadanie 1 Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnych Planów Działania Grupa 1 Harmonogram Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD, Gr 1 Grupa 2Harmonogram Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD, Gr 2 Grupa 3 Harmonogram Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD, Gr 3 Grupa 4Harmonogram Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD Gr 4 Grupa 5Harmonogram  Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD, Gr 5 Grupa… Czytaj dalej »

Zapytania ofertowe

20.09.2018 Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., na terenie województwa opolskiego w ramach realizacji projektu ,,Wejdź na ścieżkę sukcesu!” RPOP.07.05.00-16-0004/17 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania dla maksymalnie 14 Uczestników Projektu (UP) na terenie powiatu nyskiego. Dokumenty do pobrania: część opisowa Rozeznanie rynku gr 6 Nysa doradca część opisowa, część ofertowa:rozeznanie rynku- doradca część ofertowa   30.07.2018 Firma O.K.… Czytaj dalej »

Równość szans i niedyskryminacja

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, jest jedną z naczelnych zasad horyzontalnych UE, której propagowanie ma na celu zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji, nie tylko ze względu na płeć, ale również z powodu rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej. Powinno się to wyrażać w konkretnym zakresie interwencji mającym na celu nie tylko wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (zasada równości… Czytaj dalej »

Dokumenty rekrutacyjne

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy dokumenty rekrutacyjne do Projektu ,,Wejdź na ścieżkę sukcesu!” Regulamin projektu ,,Wejdź na ścieżkę sukcesu!” załącznik 1 Formularz zgłoszeniowy załącznik 2, oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej załącznik 3 zaświadczenie z zakładu pracy o statusie na rynku pracy załącznik 4 ankieta dla osób niepełnosprawnych załącznik 5 oświadczenie dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w UP Oświadczenie osoby pobierającej stypendium RODO