Archiwum kategorii: W drodze po sukces

Komunikat dla Uczestników kończących staże zawodowe

Witamy, pragniemy przypomnieć Uczestnikom kończącym staże o  terminowym dostarczeniu dokumentów po zakończeniu stażu u pracodawców: opinii pracodawcy (wypełnionej na wzorze przekazanym przez Zespół Projektu); wypełnionego i podpisanego dziennika stażu;  list obecności za ostatni miesiąc stażu. Prosimy, aby dokumenty niezwłocznie dostarczyć bezpośrednio do Biura Projektu lub pocztą na adres biura. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Zespołem Projektu – 502 477 634. Dziękujemy za współpracę wszystkim pracodawcom!

Zakończyliśmy rekrutację do udziału w projekcie

05.07.2019 r. Z radością informujemy, że w dniu dzisiejszym zakończyła obrady ostatnia komisja rekrutacyjna. Jednocześnie na podstawie złożonych dokumentów zakwalifikowano do udziału w projekcie ostatnich 13 osób spełniających wymogi oceny formalnej oraz merytorycznej. Kandydaci do projektu zostali poinformowani telefonicznie o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie. Tym samym zakończyliśmy rekrutację do udziału w projekcie i nie przyjmujemy już kolejnych zgłoszeń – mamy nadzieję, że wszystkich 108 Uczestników i Uczestników osiągnie swoje cele zawodowe i edukacyjne dzięki udziałowi… Czytaj dalej »