Archiwum kategorii: Samozatrudnienie szansą na nową przyszlość

WSPARCIE POMOSTOWE

1. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis Zestawienie wydatków planowanych do sfinansowania w ramach wsparcia pomostowego   DODATKOWE: Wniosek o zmiany-wsparcie pomostowe

BIZNESPLAN

WZÓR BIZNESPLANU Załączniki do biznesplanu:  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Oświadczenie o braku zobowiązań Oświadczenie o niekaralności Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia i podatki Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia

DOKUMENTY DO POBRANIA

REGULAMINY:  Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego   DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:  1. Formularz zgłoszeniowy Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innych projektach EFS Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych Deklaracja utworzenia miejsc pracy Formularz potrzeb OzN Zaświadczenie o utracie pracy w wyniku pandemii COVID  

AKTUALNOŚCI

22.12.2022 r.  Informujemy, że w dniach 23.12.2022 r. i 27.12.2022 r. Biuro Projektu będzie nieczynne. 22.12.2022 r.  Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Niech radość i spokój Świąt Bożego Narodzenia oraz poczucie osobistego i zawodowego spełnienia towarzyszy Państwu przez cały nadchodzący 2023 rok! 12.07.2022 r. WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW Informujemy, że zakończono prace komisji oceniającej złożone biznesplany w ramach projektu „Samozatrudnienie szansą na nową przyszłość” nr RPLU.09.03.00-06-0018/21. Poniżej przedstawiamy… Czytaj dalej »