Archiwum kategorii: Samozatrudnienie szansą na nową przyszlość

WSPARCIE POMOSTOWE

1. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis Zestawienie wydatków planowanych do sfinansowania w ramach wsparcia pomostowego

BIZNESPLAN

WZÓR BIZNESPLANU Załączniki do biznesplanu:  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Oświadczenie o braku zobowiązań Oświadczenie o niekaralności Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia i podatki Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia

DOKUMENTY DO POBRANIA

REGULAMINY:  Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego   DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:  1. Formularz zgłoszeniowy Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innych projektach EFS Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych Deklaracja utworzenia miejsc pracy Formularz potrzeb OzN Zaświadczenie o utracie pracy w wyniku pandemii COVID  

AKTUALNOŚCI

12.07.2022 r. WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW Informujemy, że zakończono prace komisji oceniającej złożone biznesplany w ramach projektu „Samozatrudnienie szansą na nową przyszłość” nr RPLU.09.03.00-06-0018/21. Poniżej przedstawiamy wyniki oceny: Lista zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (LIDER) uszeregowana w kolejności malejącej liczby punktów L.p. Nr identyfikacyjny Końcowego ocena punktowa biznesplanu (średnia z ocen ekspertów) 1 L/S/12/2022 100 2 L/S/27/2022 100 3 L/S/24/2022 99 4… Czytaj dalej »