Archiwum kategorii: Perspektywa na SUKCES

Aktualności

  06.06.2019 “Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26.04.2019 (zamieszczone w Monitorze Polskim w dniu 10.05.2019 r. )  zmianie uległa wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 01.06.2019 r. kwota ta   wynosi 861,40 zł co niesie za sobą zwiększenie kwoty stypendium szkoleniowego (proporcjonalnie) i stypendium stażowego do wysokości 1033,70 zł .” 10.05.2019 Przypominamy o regularnym uzupełnianiu dziennika stażowego oraz przesyłaniu na czas list obecności. 16.04.2019… Czytaj dalej »

Dokumenty – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Szanowni Państwo, poniżej zamieszamy wzór wniosku o dotację oraz załączniki do wniosku, które są niezbędne do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu „Perspektywa na SUKCES”. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi. Dokumenty aktualne. Wniosek o przyznanie dotacji na DG Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Ośw UP o VAT Ośw UP o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji… Czytaj dalej »

Dokumenty rekrutacyjne: studia podyplomowe, szkolenia, staże

Szanowni Państwo, poniżej zostały zamieszczone dokumenty rekrutacyjne niezbędne do zgłoszenia udziału w projekcie “Perspektywa na SUKCES”. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi oraz do aplikowania! Pozdrawiamy, Zespół Projektu “Perspektywa na SUKCES”   Dokumenty rekrutacyjne: Formularz rekrutacyjny – studia, szkolenia, staże załączniki do formularza: Oświadczenie o spełnieniu wymagań grupy docelowej w ramach projektu – wypełnia każdy Kandydat Ankieta usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami– wypełniają Kandydaci z niepełnosprawnościami Oświadczenie o zapoznaniu… Czytaj dalej »

Dokumenty – STUDIA PODYPLOMOWE

Szanowni Państwo, poniżej zamieszamy wzór umowy partnerskiej oraz trójstronnej wraz z wnioskami o skierowanie i sfinansowanie studiów, które są niezbędne do podjęcia studiów podyplomowych w ramach projektu „Perspektywa na SUKCES”. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi oraz do przedstawienia ich wybranym przez Państwa uczelniom. umowa partnerska umowa 3stronna dot. podjęcia studiów podyplomowych wniosek o sfinansowanie studiów podyplomowych wniosek o skierowanie na studia podyplomowe Pozdrawiamy, Zespół Projektu “Perspektywa na SUKCES”

Dokumenty rekrutacyjne: jednorazowe wsparcie finansowe na działalność gospodarczą

Szanowni Państwo, poniżej zostały zamieszczone dokumenty rekrutacyjne niezbędne do zgłoszenia udziału w projekcie „Perspektywa na SUKCES”. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi oraz do aplikowania! Pozdrawiamy, Zespół Projektu „Perspektywa na SUKCES” Dokumenty rekrutacyjne: Format nieedytowalny: Formularz rekrutacyjny dot. DG – wypełnia każdy Kandydat ANKIETA REKRUTACYJNA – wypełnia każdy Kandydat Ankieta usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami– wypełniają tylko Kandydaci z niepełnosprawnością  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie– wypełnia każdy Kandydat… Czytaj dalej »

Regulaminy do ścieżki dotacyjnej

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się regulaminy obowiązujące w projekcie “Perspektywa na SUKCES”. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z nimi.   Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej Perspektywa na SUKCES Regulamin – zaktualizowany 08.01.2018 r. Rekrutacji dot. jednorazowego wsparcia finansowego na działalność gospodarczą   Pozdrawiamy, Zespół projektu “Perspektywa na SUKCES”

Opis ścieżek

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy opisy poszczególnych ścieżek. Zachęcamy do zapoznania się z nimi – dzięki temu zdobędą Państwo niezbędne informacje o możliwościach jakie daje udział w projekcie. Projekt “Perspektywa na SUKCES” zakłada 4 ścieżki szkoleniowe, które obejmują: Ścieżka 1 – STUDIA PODYPLOMOWE 1.Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD – obejmuje 2 sesje indywidualne po 2h/UP łącznie 4h/UP  oraz 2 sesje grupowe po 8h/gr łącznie 16h/gr. W ramach zajęć będzie… Czytaj dalej »

Regulamin do ścieżek: studia podyplomowe, szkolenia, staże

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej Regulaminem Projektu dot. ścieżek: studiów podyplomowych, szkoleń i staży. Znajdą tam Państwo wszystkie niezbędne informacje o rekrutacji i udziale w projekcie “Perspektywa na SUKCES”.   Pozdrawiamy, Zespół Projektu “Perspektywa na SUKCES”   Regulamin Projektu

Planowane efekty projektu

Celem projektu jest poprawa sytuacji osób zagrożonych  zwolnieniem i zwolnionych na rynku pracy  Projekt skierowany jest do 102 ( 57 kobiet i 45 mężczyzn) osób zamieszkujących województwo  pomorskie, w tym należących do co najmniej jednej z grup: – osób  pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę  z przyczyn niedotyczących  pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty rozpoczęcia projektu – 72 osoby ( 40 kobiet i 32 mężczyzn) – osób  przewidzianych do zwolnienia- 15 osób… Czytaj dalej »