Archiwum kategorii: dokumenty zwrot kosztów dojazdu

RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że wszystkie dane przetwarzane w ramach projektu są zgodnie w/w przepisami.

Źródła finansowania projektu

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, iż projekt ,,Początek kariery” POWR.01.02.01-10-0012/17 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Nazwa programu, z którego finansowany jest udział w projekcie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020)  

Dokumenty rektrutacyjne

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy dokumenty rekrutacyjne do pobrania.   Załącznik 1 Formularz zgloszeniowy Załącznik 2 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej Załącznik 3 Oświadczenie uczestnika projektu Załącznik 4 Zaświadczenie z zakładu pracy Załącznik 5 Ankieta potrzeb usprawnień ON Załącznik 6 Oświadczenie os. odchodzącej z rolnictwa

Dokumenty Rekrutacyjne

Dzień dobry Poniżej załączamy dokumenty które należy uzupełnić w trakcie rekrutacji   Zal. 1 Formularz zgłoszeniowy 1 Zal. 2 (dla osób biernych zawodowo) Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej 1 Zal. 2 (dla osób pracujących) Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej 1 Zal. 3 Formularz potrzeb usprawnień ON Zal. 4 Oświadczenie o statusie na rynku pracy Zal. 5 Oświadczenie o niskich kwalifikacjach zawodowych

Pierwszy krok w drodze na szczyt kariery

O. K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. Prowadzi nabór kandydatów do projektu: „Pierwszy krok w drodze na szczyt kariery”    Projekt obejmuje wsparciem 72 osoby młode (od 18 do 29 roku życia). Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia przez osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz przez osoby ubogie pracujące*, zamieszkałe na terenie powiatów:  międzyrzeckiego, krośnieńskiego, strzelecko-drezdeneckiego, żagańskiego i nowosolskiego woj. Lubuskiego. W ramach projektu oferujemy: –… Czytaj dalej »

Zapytania ofertowe

11.10.2018 Szanowni Państwo, Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego w ramach realizacji projektu ,, Początek kariery” POWR.01.02.01-10-0012/17 planuje zrealizowanie Usługi, tj. Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (UP) na terenie powiatu łódzkiego. Zapraszamy do składania wycen. Szczegóły w załączniku. Część opisowa:Rozeznanie rynku-część opisowa Część ofertowa:Rozeznanie rynku-część ofertowa

RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że wszystkie dane przetwarzane w ramach projektu są zgodnie w/w przepisami.

Dokumenty do pobrania

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych: Biuro projektu „Cel: ZATRUDNIENIE!” ul. Stare Miasto 26, 82-200 Malbork Warunkiem zgłoszenia się do Projektu „Cel:ZATRUDNIENIE!” jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego  oraz dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych załączonych poniżej do Biura Projektu: osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera (z dopiskiem nazwy projektu). Zespół projektu prosi aby do dokumentów rekrutacyjnych  dołączyć zaświadczenia z Urzędu Pracy o posiadanym statusie osoby bezrobotnej.   Ankieta potrzeb… Czytaj dalej »