Category Archives: dokumenty zwrot kosztów dojazdu

Harmonogramy

  ZADANIE 1 Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej opracowanie/ aktualizacji IPD [11.2018-01.2019] 11.01.2019 Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy harmonogram Zadania 1 (Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej opracowanie/ aktualizacji IPD) dla Grupy 6. Harmonogram Zad. 1 Gr.6 Radomsko 17.12.2018 Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy harmonogram Zadania 1 (Identyfikacji… Read More »

Dokumenty rektrutacyjne

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy dokumenty rekrutacyjne do pobrania. Regulamin projektu: Regulamin projektu Nowe kwalifikacje na start zawodowy Załącznik 1 Formularz zgloszeniowy Załącznik 2 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej Załącznik 3 Oświadczenie uczestnika projektu Załącznik 4 Zaświadczenie z zakładu pracy Załącznik 5 Ankieta potrzeb usprawnień ON Załącznik 6 Oświadczenie os. odchodzącej z rolnictwa

Dokumenty Rekrutacyjne

Dzień dobry Poniżej załączamy dokumenty które należy uzupełnić w trakcie rekrutacji   Zal. 1 Formularz zgłoszeniowy 1 Zal. 2 (dla osób biernych zawodowo) Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej 1 Zal. 2 (dla osób pracujących) Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej 1 Zal. 3 Formularz potrzeb usprawnień ON Zal. 4 Oświadczenie o statusie na rynku pracy Zal. 5 Oświadczenie o niskich kwalifikacjach zawodowych