Archiwum kategorii: Nowy start

WSPARCIE POMOSTOWE

Rozliczenie pomostówki Rozliczenie pomostówki Rozliczenie pomostówki   1.-Wniosek-o-przyznanie-wsparcia-pomostowego Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis-1 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis Zestawienie-wydatków-planowanych-do-sfinansowania-w-ramach-wsparcia-pomostowego

BIZNESPLAN

Regulamin przyznawania środków finansowych Biznesplan Załączniki do biznesplanu: Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis-1 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł Oświadczenie-o-braku-zobowiązań Oświadczenie-o-niekaralności Oświadczenie-o-niekorzystaniu-z-innych-środków-publicznych Oświadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis Oświadczenie-o-niezaleganiu-ze-składkami-na-ubezpieczenia-i-podatki Oświadczenie-o-wysokości-otrzymanej-pomocy-de-minimis Szczegółowe-zestawienie-towarów-i-usług-przewidzianych-do-zakupienia

DOKUMENTY DO POBRANIA

REGULAMINY: Regulamin rekrutacji uczestników projektu Regulamin przyznawania środków finansowych z załącznikami   DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innych projektach EFS Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych Deklaracja utworzenia miejsc pracy Formularz potrzeb OzN Zaświadczenie o utracie pracy w wyniku pandemii COVID

Aktualności

Szanowni Państwo, informujemy, iż z dniem 01.03.2022 roku rozpoczęliśmy realizację projektu Nowy start. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Poniżej zamieszczane będą aktualne informacje dotyczące realizowanego projektu.   13.09.2022 r. Poniżej zamieszczamy dokumenty przydatne do rozliczenia otrzymanego wsparcia pomostowego Rozliczenie pomostówki Rozliczenie pomostówki   16.08.2022 r. WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW Informujemy, że zakończono… Czytaj dalej »