Archiwum kategorii: Nowy start

WSPARCIE POMOSTOWE

Rozliczenie pomostówki Rozliczenie pomostówki Rozliczenie pomostówki   1.-Wniosek-o-przyznanie-wsparcia-pomostowego Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis-1 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis Zestawienie-wydatków-planowanych-do-sfinansowania-w-ramach-wsparcia-pomostowego

BIZNESPLAN

Regulamin przyznawania środków finansowych Biznesplan Załączniki do biznesplanu: Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis-1 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł Oświadczenie-o-braku-zobowiązań Oświadczenie-o-niekaralności Oświadczenie-o-niekorzystaniu-z-innych-środków-publicznych Oświadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis Oświadczenie-o-niezaleganiu-ze-składkami-na-ubezpieczenia-i-podatki Oświadczenie-o-wysokości-otrzymanej-pomocy-de-minimis Szczegółowe-zestawienie-towarów-i-usług-przewidzianych-do-zakupienia

DOKUMENTY DO POBRANIA

REGULAMINY: Regulamin rekrutacji uczestników projektu Regulamin przyznawania środków finansowych z załącznikami   DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innych projektach EFS Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych Deklaracja utworzenia miejsc pracy Formularz potrzeb OzN Zaświadczenie o utracie pracy w wyniku pandemii COVID

Aktualności

Szanowni Państwo, informujemy, iż z dniem 01.03.2022 roku rozpoczęliśmy realizację projektu Nowy start. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Poniżej zamieszczane będą aktualne informacje dotyczące realizowanego projektu.   22.12.2022 r.  Informujemy, że w dniach 23.12.2022 r. i 27.12.2022 r. Biuro Projektu będzie nieczynne. 22.12.2022 r.  Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu dużo zdrowia i wszelkiej… Czytaj dalej »