Archiwum kategorii: Lepsze jutro

ZATRUDNIANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Poradniki na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych: Informator dla osób z niepełnosprawnością-ZUS 2022 Osoba niepełnosprawna na rynku pracy-Poradnik dla pracowników i pracodawców Vademecum zatrudniania osób niepełnosprawnych https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zatrudnienie-niepelnosprawnego-pracownika  

RÓWNOŚĆ SZANS I NIEDYSKRYMINACJA

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, jest jedną z naczelnych zasad horyzontalnych UE, której propagowanie ma na celu zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji, nie tylko ze względu na płeć, ale również z powodu rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej. Przestrzeganie zasady jest prawnym obowiązkiem na każdym z etapów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zatem  wszystkie projekty realizowane… Czytaj dalej »

HARMONOGRAMY

Harmonogramy realizacji zajęć w ramach: Zadanie 1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne DIAGNOZA INDYWIDUALNYCH POTRZEB I POTENCJAŁÓW   GRUPA/TURA Miejsce realizacji HARMONOGRAM DO POBRANIA Grupa nr 1+2 Górowo Iławeckie Harmonogram-I tura-Zad.1-Diagnoza Grupa nr 3 Górowo Iławeckie Harmonogram-II tura-Zad. 1-Diagnoza Grupa nr 4 Piecki Harmonogram-Gr 4-Zad. 1-Diagnoza potrzeb Grupa nr 5 Biskupiec Harmonogram-Gr 5-Zad. 1-Diagnoza potrzeb INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE   GRUPA/TURA Miejsce realizacji… Czytaj dalej »

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: REGULAMIN PROJEKTU Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie POBIERZ Dokumenty zgłoszeniowe: DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE Formularz zgłoszeniowy POBIERZ Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej POBIERZ Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej POBIERZ Oświadczenie o korzystaniu z POPŻ POBIERZ Formularz potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami POBIERZ Dokumenty do zwrotu kosztów dojazdu: DOKUMENTY DO ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia POBIERZ Wniosek o zwrot… Czytaj dalej »

AKTUALNOŚCI

29.12.2022 r.  Planujemy już realizację zajęć w Nowym Roku! W najbliższych dniach Uczestnicy z Górowa Iławeckie rozpoczną realizację kolejnych spotkań w ramach Zadania 1. – odbywać się będą spotkania z psychologiem w ramach Indywidualnego Poradnictwa Psychologicznego. Szczegółowy harmonogram dostępny jest do pobrania w zakładce HARMONOGRAMY. 22.12.2022 r.  Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Niech radość i spokój Świąt Bożego Narodzenia oraz poczucie osobistego i zawodowego… Czytaj dalej »