Archiwum kategorii: Kierunek: Zatrudnienie!

Aktualności

  10.05.2019 Przypominamy o regularnym uzupełnianiu dziennika stażowego oraz przesyłaniu na czas list obecności. 16.04.2019 Niech te święta będą pełne nadziei i wiary, radosnych spotkań przy wielkanocnym stole, oraz smacznego święconego jajka. Życzy Zespół Projektu 07.02.2019 Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie “Kierunek ponowne zatrudnienie”. Rekrutacja trwa!! Wypełnij formularz i stań się Uczestnikiem Projektu. Dokumenty możesz złożyć m.in. listownie lub elektronicznie. Zespół Projektu 08.01.2019… Czytaj dalej »

Wsparcie pomostowe

Szanowni Państwo, W dniu składania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej prosimy złożyć także Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami. Termin składania wniosków to 12.06.2018r. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem uzupełniony elektronicznie, nieodręcznie muszą być wypełnione wszystkie rubryki każda strona wniosku musi być zaparafowana wniosek musi być podpisany… Czytaj dalej »

Dokumenty dotyczące wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Szanowni Państwo, Informujemy, iż Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej należy złożyć w 2 egzemplarzach: oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem uzupełniony elektronicznie, nieodręcznie muszą być wypełnione wszystkie rubryki każda strona wniosku musi być zaparafowana wniosek musi być podpisany przez osobę do tego uprawnioną każdy egzemplarz należy zbindować /złożyć w skoroszycie z ponumerowanymi stronami. Do wniosku należy dołączyć poniższe dokumenty w 2 egzemplarzach… Czytaj dalej »

Zapytania ofertowe

28.03.2018 Szanowni Państwo, Firma „O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH” Sp. z o.o. w ramach projektu „Kierunek: ponowne zatrudnienie” planuje zrealizowanie na terenie województwa pomorskiego w miejscowości Kwidzyn poradnictwa psychologicznego dla maksymalnie 15 Uczestników Projektu. Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe: Część opisowa Część ofertowa ——————————————————————————— 11.01.2018 Szanowni Państwo, Firma „O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH” Sp. z o.o. w ramach projektu „Kierunek: ponowne zatrudnienie” planuje zrealizowanie… Czytaj dalej »

Zwrot kosztów dojazdu

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy dokumenty potrzebne do rozliczenia zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia. Wniosek o ZKD Zaświadczenie Przewoźnika o cenie biletu Wniosek o ZKD staż

Dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne dla osób chcących wziąć udział w ścieżce szkoleniowej: formularz rekrutacyjny szkolenia regulamin projektu zał. 1 oświadczenie o pozostawaniu osobą zwolnioną z przyczyn zakładu pracy zał.2 oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej zał.3 ankieta usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 2. Dokumenty rekrutacyjne dla kandydatów na ścieżkę dotacyjną : Regulamin przyznawania wsparcia finansowego regulamin rekrutacji dla ścieżki dotacyjnej formularz rekrutacyjny DG załączniki do formularza :… Czytaj dalej »

Planowane efekty projektu

Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy lub osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w Programie : 72 osoby (w tym 80%): minimum 44 kobiety osoby z niepełnosprawnościami osoby o niskich kwalifikacjach osoby powyżej 50 roku życia Po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnicy Programu : uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje (65 UP w tym 39 kobiet, 26 mężczyzn) podejmą pracę lub będą kontynuowały zatrudnienie (40 UP w tym 24 kobiety, 16 mężczyzn… Czytaj dalej »