Archiwum kategorii: Czas zmian

ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Poradniki na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych: Informator dla osób z niepełnosprawnością-ZUS 2022 Osoba niepełnosprawna na rynku pracy-Poradnik dla pracowników i pracodawców Vademecum zatrudniania osób niepełnosprawnych https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zatrudnienie-niepelnosprawnego-pracownika

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, jest jedną z naczelnych zasad horyzontalnych UE, której propagowanie ma na celu zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji, nie tylko ze względu na płeć, ale również z powodu rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej. Przestrzeganie zasady jest prawnym obowiązkiem na każdym z etapów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zatem  wszystkie projekty realizowane… Czytaj dalej »

HARMONOGRAMY

ZADANIE 4 HARMONOGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO GR. 1 ELBLĄG HARMONOGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO GR. 2 ELBLĄG HARMONOGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO GR. 3 BRANIEWO   ZADANIE 3 Harmonogram Trening kompetencji zawodowych-Grupa nr 3 Braniewo Harmonogram zajęć-Grupa nr 1 Elbląg Harmonogram zajęć-Grupa nr 2 Elbląg   ZADANIE 2 Harmonogram zajęć-Grupa nr 3 Braniewo Harmonogram zajęć-Grupa nr 1 Elbląg Harmonogram zajęć-Grupa nr 2 Elbląg   ZADANIE 1 Harmonogram Zad. 1 Indywidualne poradnictwo… Czytaj dalej »

AKTUALNOŚCI

10.01.2023 r. Informujemy, że zamknęliśmy przyjmowanie zgłoszeń do projektu Czas zmian. Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie. 22.12.2022 r. 01.12.2022 r. Informujemy, iż w dalszym ciągu przyjmujemy zgłoszenia do udziału w realizowanym projekcie. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w oferowanych formach wsparcia. Szczegółowe informacje w Biurze Projektu oraz pod numerem telefonu 699 670 241 23.11.2022 r. Zapraszamy do wzięcia udziału w realizowanym projekcie: osoby dorosłe (pow. 18 r.ż), w tym osoby bierne zawodowo i osoby bezrobotne, zagrożone ubóstwem lub… Czytaj dalej »

REGULAMIN PROJEKTU

REGULAMIN PROJEKTU-CZAS ZMIAN aktualizacja z dnia 30.11.2022 REGULAMIN PROJEKTU-CZAS ZMIAN aktualizacja z dnia 17.10.2022 REGULAMIN PROJEKTU-CZAS ZMIAN

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

Formularz zgłoszeniowy Formularz potrzeb OzN Oświadczenie o grupie docelowej Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej Oświadczenie o korzystaniu z POPŻ