Szanowni państwo,

 

Firma O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 „Bądź konkurencyjny! Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe”

 

Projekt jest skierowany do pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,  podmiotów ekonomii społecznej lub przedsiębiorstw społecznych w wieku aktywności zawodowej 18 lat i więcej, zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.

 

Grupa docelowa projektu to 300 osób (180 kobiet, 120 mężczyzn),  a w szczególności:
• -osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie na poziomie: brak, podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne włącznie)
• -osoby w wieku 50 lat i więcej
• -osoby z niepełnosprawnościami

 

W ramach projektu oferujemy:
-Kurs języka angielskiego
-Kurs komputerowy

 

Wszyscy uczestnicy szkoleń będą mieli możliwość bezpłatnego podejścia do egzaminu oraz bezpłatnego uzyskania certyfikatu. Ponadto uczestnikom szkolenia językowego organizator gwarantuje podręczniki językowe, a uczestnikom kursu komputerowego zapewnia podręczniki oraz zestaw szkoleniowy (teczka, notes, długopis oraz pendrive) i zwrot kosztów dojazdu.
Szkolenia dostosowane są do indywidualnych potrzeb rozwoju każdego Uczestnika Projektu.
W związku z tym serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich spełniających powyższe kryteria oraz chcących podwyższyć swoje kompetencje językowe i cyfrowe.

 

Kontakt:
Email: badzkonkurencyjny@okcjo.com.pl
Telefon: 699 670 236
Strona internetowa: http://projektyokcjo.pl/

 

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich wynosi: 1 047 315,60zł

Serdecznie zapraszamy!

 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl