Author Archives: Rafał Popławski

Harmonogram

Harmonogram dla Grupy VI szkoleniowej w Lublinie – indywidualne spotkania zawodowe z doradcą zawodowym, w ramach realizacji zadania 1 – Poradnictwo – Diagnoza potrzeb.

Harmonogram wsparcia – Poradnictwo – Diagnoza Potrzeb

************************************************************************************************

Harmonogram dla Grupy II oraz III w Lublinie – indywidualne spotkania z Coachem, w ramach realizacji zadania 3 – Coaching – Wsparcie UP w osiągnięciu założonych celów dla 60 UP.

Harmonogram wsparcia zad. 3

Harmonogram wsparcia zad.3

************************************************************************************************

Harmonogram dla Grupy V w Lublinie – indywidualne spotkania z Coachem, w ramach realizacji zadania 3 – Coaching – Wsparcie UP w osiągnięciu założonych celów dla 60 UP.

Harmonogram wsparcia zad. 3

************************************************************************************************

Harmonogram dla Grupy IV w Chełmie – w ramach Szkolenia Pracownik biurowy z elementami obsługi klienta.

Harmonogram wsparcia Szkolnie

************************************************************************************************

Harmonogram dla Grupy III w Lublinie – w ramach Szkolenia Pracownik biurowy z elementami obsługi klienta.

Harmonogram wsparcia Szkolnie

************************************************************************************************

Harmonogram dla Grupy II w Lublinie – w ramach Szkolenia Logistyk/Magazynier

Harmonogram wsparcia Szkolnie

************************************************************************************************

Harmonogram dla Grupy I w Lublinie – w ramach Szkolenia Sprzedawca.

Harmonogram wsparcia Szkolnie

************************************************************************************************

Harmonogram dla Grupy V szkoleniowej w Lublinie – grupowe spotkania z trenerem Warsztatów kompetencji społecznych/życiowych, w ramach realizacji zadania 4 Warsztaty kompetencji społecznych/życiowych.

Harmonogram wsparcia zad. 4

************************************************************************************************

Harmonogram dla Grupy IV szkoleniowej w Chełmie- indywidualne spotkania z Psychologiem, w ramach realizacji zadania 2 Poradnictwo Psychologiczne.

Harmonogram wsparcia – zad. 2

*************************************************************************************************

Harmonogram dla Grupy II szkoleniowej w Lublinie – indywidualne spotkania z Psychologiem, w ramach realizacji zadania 2 Poradnictwo Psychologiczne.

Harmonogram wsparcia zad. 2

*************************************************************************************************

Harmonogram dla Grupy V szkoleniowej w Lublinie – indywidualne spotkania z Psychologiem, w ramach realizacji zadania 2 Poradnictwo Psychologiczne.

Harmonogram wsparcia zad. 2

*************************************************************************************************

Harmonogram dla Grupy IV szkoleniowej w Chełmie- grupowe spotkania z trenerem Warsztatów kompetencji społecznych/życiowych, w ramach realizacji zadania 4 Warsztaty kompetencji społecznych/życiowych.

Harmonogram wsparcia – zad. 4

*************************************************************************************************

Harmonogram dla Grupy III szkoleniowej w Lublinie -indywidulane spotkania z Psychologiem, w ramach realizacji zadania 2 Poradnictwo Psychologiczne.

Harmonogram wsparcia – zad. 2

*************************************************************************************************

Harmonogram dla Grupy I szkoleniowej w Lublinie – grupowe spotkania z trenerem Warsztatów kompetencji społecznych/życiowych, w ramach realizacji zadania 4 Warsztaty kompetencji społecznych/życiowych.

Harmonogram wsparcia zad 4

*************************************************************************************************

Harmonogram dla Grupy V szkoleniowej w Lublinie – indywidualne spotkania zawodowe z doradcą zawodowym, w ramach realizacji zadania 1 – Poradnictwo – Diagnoza potrzeb.

Harmonogram wsparcia zad. 1

*************************************************************************************************

Harmonogram dla Grupy III szkoleniowej w Lublinie – grupowe spotkania z trenerem Warsztatów kompetencji społecznych, w ramach realizacji zadania 4 – Warsztaty kompetencji społecznych/życiowych.

Harmonogram wsparcia – zad. 4

*************************************************************************************************

Harmonogram dla Grupy II szkoleniowej w Lublinie – grupowe spotkania z trenerem Warsztatów kompetencji społecznych/życiowych, w ramach realizacji zadania 4 – Warsztaty kompetencji społecznych/życiowych.

Harmonogram wsparcia zad. 4

*************************************************************************************************

Harmonogram dla Grupy IV szkoleniowej w Chełmie- indywidualne spotkania zawodowe z doradcą zawodowym, w ramach realizacji zadania 1 – Poradnictwo – Diagnoza potrzeb.

Harmonogram wsparcia zad 1

*************************************************************************************************

Harmonogram dla Grupy III szkoleniowej w Lublinie – indywidualne spotkania zawodowe z doradcą zawodowym, w ramach realizacji zadania 1 – Poradnictwo – Diagnoza potrzeb.

Harmonogram wsparcia zad.1

*************************************************************************************************

Harmonogram dla Grupy I szkoleniowej w Lublinie – indywidualne spotkania zawodowe z psychologiem, w ramach realizacji zadania 2 – Poradnictwo Psychologiczne

Harmonogram – Poradnictwo psychologiczne

*************************************************************************************************

Harmonogram dla Grupy II szkoleniowej w Lublinie – indywidualne spotkania zawodowe z doradcą zawodowym, w ramach realizacji zadania 1 – Poradnictwo – Diagnoza potrzeb.

Harmonogram wsparcia zad. 1

*************************************************************************************************

Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram dla I Grupy szkoleniowej w Lublinie – indywidualne spotkania zawodowe z doradcą zawodowym, w ramach realizacji zadania 1 – Poradnictwo – Diagnoza potrzeb.

Harmonogram – Poradnictwo-Diagnoza potrzeb

Dokumenty do Pobrania

Oświadczenie osoby obierającej stypendium:

Dokumenty należy wydrukować wszystkie, wypełnić czytelnie, kompletnie i prawidłowo najlepiej niebieskim długopisem drukowanymi literami.

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie osoby pobierającej stypendium

……………………………………………………………………………………..

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU:

Dokumenty należy wydrukować wszystkie, wypełnić czytelnie, kompletnie i prawidłowo najlepiej niebieskim długopisem drukowanymi literami.

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie o wysokości dochodów Uczestnika Projektu

Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Zapytanie Ofertowe “Aktywni mimo barier” nr RPLU.11.01.00-06-0080/16

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa lubelskiego (powiaty: m. Lublin, łęczyński, m. Chełm, m. Zamość) w ramach realizacji projektu „Aktywni mimo barier” nr RPLU.1101.00-06-0080/16 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Warsztaty kompetencji społecznych/życiowych dla 1 grupy liczącej maksymalnie 10 Uczestników/czek Projektu w miejscowości: Lublin.

Warsztaty kompetencji społecznych/życiowych przeprowadzone będą w formie zajęć grupowych z trenerem/ką, w łącznym wymiarze 30 godzin zegarowych dla jednej grupy liczącej maksymalnie 10 Uczestników/czek Projektu. Warsztaty grupowe odbywać się będą w systemie: 6 spotkań po 5 godzin zegarowych, średnio 3-4 razy w tygodniu, planowanym okresie XII.2017r. z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

Zakres warsztatów obejmuje, m.in.:

– zajęcia integracyjne,

– kontakt społeczny,

– radzenie sobie ze stresem,

– proces rekrutacyjny,

– zarządzanie czasem,

– trening motywacyjny,

– kontakty w rodzinie,

– gra strategiczno-symulacyjna GO WORK (gra służy do nauki rozmawiania z pracodawcami nt. niepełnosprawności, prawach i obowiązkach pracodawcy i osób niepełnosprawnych oraz rozwijania umiejętności radzenia sobie na rynku pracy).

W związku z powyższym zamówieniem prosimy o wycenę kosztów kompleksowej realizacji usługi (kod CPV80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

Zapytanie Ofertowe – Warsztaty kompetencji społecznych_życiowych

Zapytanie Ofertowe – Warsztaty kompetencji społecznych_życiowych

*******************************************************************************************************

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., na terenie województwa lubelskiego (powiaty: m. Lublin, łęczyński, m. Chełm, m. Zamość) w ramach realizacji projektu „Aktywni mimo barier” nr RPLU.11.01.00-06-0080/16 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj.  Poradnictwa psychologicznego dla maksymalnie 10 Uczestników/czek Projektu (UP) w miejscowości: Lublin.

Poradnictwo psychologiczne przeprowadzone będzie dla każdego/ej UP, w formie zajęć indywidualnych z psychologiem. Poradnictwo odbędzie się w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości UP, w wymiarze 4 godzin zegarowych na jednego/ą UP, w systemie 4 spotkań po 1 godzinie zegarowej na jednego UP. Łącznie do zrealizowania jest maksymalnie 40 godzin zegarowych poradnictwa psychologicznego dla maksymalnie 10 Uczestników/czek Projektu w planowanym okresie XII.2017 r.

Zakres poradnictwa obejmuje, m.in.:

– nabywanie umiejętności formułowania celów,

– radzenie sobie ze stresem,

– przełamywanie barier i oporów w procesie reintegracji,

– budowanie wysokiej samooceny,

– trening motywacyjny,

– przeprowadzenie konsultacji tematycznych, w tym: indywidualnych porad dostosowanych do potrzeb UP, rozwiązywanie indywidualnych problemów – porady zdrowotne, rodzinne, itp.

W związku z powyższym zamówieniem prosimy o wycenę kosztów kompleksowej realizacji usługi (kod CPV80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

Zapytanie Ofertowe – Psycholog

Zapytanie Ofertowe – Psycholog

**********************************************************************************************************

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., na terenie województwa lubelskiego (powiaty: m. Lublin, łęczyński, m. Chełm, m. Zamość) w ramach realizacji projektu „Aktywni mimo barier” nr RPLU.11.01.00-06-0080/16 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj.  Poradnictwa psychologicznego dla maksymalnie 10 Uczestników/czek Projektu (UP) w miejscowości: Lublin.

Poradnictwo psychologiczne przeprowadzone będzie dla każdego/ej UP, w formie zajęć indywidualnych z psychologiem. Poradnictwo odbędzie się w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości UP, w wymiarze 4 godzin zegarowych na jednego/ą UP, w systemie 4 spotkań po 1 godzinie zegarowej na jednego UP. Łącznie do zrealizowania jest maksymalnie 40 godzin zegarowych poradnictwa psychologicznego dla maksymalnie 10 Uczestników/czek Projektu w planowanym okresie XI-XII.2017 r.

Zakres poradnictwa obejmuje, m.in.:

– nabywanie umiejętności formułowania celów,

– radzenie sobie ze stresem,

– przełamywanie barier i oporów w procesie reintegracji,

– budowanie wysokiej samooceny,

– trening motywacyjny,

– przeprowadzenie konsultacji tematycznych, w tym: indywidualnych porad dostosowanych do potrzeb UP, rozwiązywanie indywidualnych problemów – porady zdrowotne, rodzinne, itp.

W związku z powyższym zamówieniem prosimy o wycenę kosztów kompleksowej realizacji usługi (kod CPV80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

Zapytanie Ofertowe – Psycholog

Zapytanie Ofertowe – Psycholog

********************************************************************************************************

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa lubelskiego (powiaty: m. Lublin, łęczyński, m. Chełm, m. Zamość) w ramach realizacji projektu „Aktywni mimo barier” nr RPLU.1101.00-06-0080/16 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Warsztaty kompetencji społecznych/życiowych dla 1 grupy liczącej maksymalnie 10 Uczestników/czek Projektu w miejscowości: Lublin.

Warsztaty kompetencji społecznych/życiowych przeprowadzone będą w formie zajęć grupowych z trenerem/ką, w łącznym wymiarze 30 godzin zegarowych dla jednej grupy liczącej maksymalnie 10 Uczestników/czek Projektu. Warsztaty grupowe odbywać się będą w systemie: 6 spotkań po 5 godzin zegarowych, średnio 3-4 razy w tygodniu, planowanym okresie XII.2017r. z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

Zakres warsztatów obejmuje, m.in.:

– zajęcia integracyjne,

– kontakt społeczny,

– radzenie sobie ze stresem,

– proces rekrutacyjny,

– zarządzanie czasem,

– trening motywacyjny,

– kontakty w rodzinie,

– gra strategiczno-symulacyjna GO WORK (gra służy do nauki rozmawiania z pracodawcami nt. niepełnosprawności, prawach i obowiązkach pracodawcy i osób niepełnosprawnych oraz rozwijania umiejętności radzenia sobie na rynku pracy).

W związku z powyższym zamówieniem prosimy o wycenę kosztów kompleksowej realizacji usługi (kod CPV80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

Zapytanie Ofertowe – warsztaty komepetncji społecznych

*************************************************************************************************************

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., na terenie województwa lubelskiego (powiaty: m. Lublin, łęczyński, m. Chełm, m. Zamość) w ramach realizacji projektu „Aktywni mimo barier” nr RPLU.11.01.00-06-0080/16 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj.  Poradnictwa psychologicznego dla maksymalnie 10 Uczestników/czek Projektu (UP) w miejscowości: Lublin.

Poradnictwo psychologiczne przeprowadzone będzie dla każdego/ej UP, w formie zajęć indywidualnych z psychologiem. Poradnictwo odbędzie się w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości UP, w wymiarze 4 godzin zegarowych na jednego/ą UP, w systemie 4 spotkań po 1 godzinie zegarowej na jednego UP. Łącznie do zrealizowania jest maksymalnie 40 godzin zegarowych poradnictwa psychologicznego dla maksymalnie 10 Uczestników/czek Projektu w planowanym okresie XI-XII.2017 r.

Zakres poradnictwa obejmuje, m.in.:

– nabywanie umiejętności formułowania celów,

– radzenie sobie ze stresem,

– przełamywanie barier i oporów w procesie reintegracji,

– budowanie wysokiej samooceny,

– trening motywacyjny,

– przeprowadzenie konsultacji tematycznych, w tym: indywidualnych porad dostosowanych do potrzeb UP, rozwiązywanie indywidualnych problemów – porady zdrowotne, rodzinne, itp.

W związku z powyższym zamówieniem prosimy o wycenę kosztów kompleksowej realizacji usługi (kod CPV80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

Zapytanie Ofertowe – Psycholog

Zapytanie Ofertowe – Psycholog

*************************************************************************************************************

 

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa lubelskiego, w ramach realizacji projektu „Aktywni mimo barier” nr RPLU.11.01.00-06-0080/16, planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Poradnictwa – Diagnozy Potrzeb dla maksymalnie 10 Uczestników/czek Projektu (UP) w miejscowości: Lublin.

Poradnictwo – Diagnoza Potrzeb dla UP przeprowadzone będzie dla każdego/ej UP, w formie zajęć indywidualnych z doradcą/doradczynią zawodowym/wą poprzez: przeprowadzenie diagnozy potrzeb UP oraz opracowanie dla każdego UP indywidualnej ścieżki reintegracyjnej i Indywidualnych Planów Działania (IPD).

W związku z powyższym zamówieniem prosimy o wycenę kosztów kompleksowej realizacji usługi (kod CPV80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

RR – DORADCA ZAWODOWY

Równość szans i zasada niedyskryminacji

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, jest jedną z naczelnych zasad horyzontalnych UE, której propagowanie ma na celu zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji, nie tylko ze względu na płeć, ale również z powodu rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej.

Przestrzeganie zasady jest prawnym obowiązkiem na każdym z etapów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zatem  wszystkie projekty realizowane w ramach Programu muszą przyczyniać się do jej realizacji. Powinno się to wyrażać w konkretnym zakresie interwencji mającym na celu nie tylko wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (zasada równości szans płci), ale także zapewnienie dla wszystkich osób w tym osób z niepełnosprawnościami, jednakowego dostępu do edukacji, informacji i zatrudnienia, co przyczyni się do zapobiegania powstawaniu problemów społecznych, tj. bezrobociu czy ubóstwu (zasada dostępności). Poprzez eliminację wszelkich barier fizycznych, finansowych, socjalnych czy psychologicznych, utrudniających lub zniechęcających do brania pełnego udziału w życiu społeczeństwa należy dążyć do umożliwienia wszystkim osobom czynnego uczestnictwa w rynku pracy i integracji z otoczeniem.

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami może być realizowana poprzez zastosowanie uniwersalnego projektowania oraz mechanizmu racjonalnych usprawnień. Są to narzędzia umożliwiające kompleksowe podejście do planowania i projektowania zarówno produktów jak i odpowiedniego otoczenia, mając na celu promowanie społeczeństwa włączającego wszystkich obywateli oraz zapewniając im pełną równość oraz możliwość uczestnictwa.

Uniwersalne projektowanie jest to projektowanie produktów oraz otoczenia tak, aby były one dostępne dla wszystkich ludzi, (osób niepełnosprawnych, seniorów, matek i ojców z wózkami dziecięcymi, osób wysokich, otyłych, kobiet w ciąży itp.) w największym możliwym stopniu, bez potrzeby adaptacji bądź wyspecjalizowanego projektowania.

Mechanizm racjonalnych usprawnień to konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami. Mechanizm racjonalnych usprawnień to mechanizm uruchamiany dopiero w trakcie realizacji projektu, gdy do udziału w projekcie zgłoszą się osoby z niepełnosprawnością, których udziału nie przewidziano na etapie przygotowania projektu. Pozwala on na elastyczne reagowanie na potrzeby uczestników i zapewnia im optymalne usprawnienia.

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji:

 1. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,  w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 2. Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020 
 3. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 4. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych- opracowanie w tekście łatwym do czytania
 5. Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020
 6. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

Publikacje, które przybliżą informacje o tym jak można korzystać z Funduszy Europejskich 2014-2020 stosując zasady równości szans i niedyskryminacji:

 1. Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020
 2. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania Funduszy Europejskich 2014-2020 – wersja interaktywna
 3. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania Funduszy Europejskich 2014-2020  – wersja kontrastowa
 4. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania Funduszy Europejskich 2014-2020 – wersja z tłumaczem języka migowego
 5. Broszura. Fundusze Europejskie bez barier. Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością
 6. Pod linkiem: http://www.inwestycjedlawszystkich.pl w zakładce „Publikacje” znajdują sięnastępujące opracowania:6.1 Dostępność Funduszy Europejskich 2014 – 2020 dla osób                                z niepełnosprawnościami w praktyce.
  6.2 Jak zaplanować inwestycję dla wszystkich? Standard minimum dostępności budynków, dróg, chodników i środków transportu dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.
  6.3 Inwestycje dla wszystkich. Podsumowanie audytów architektonicznych i    transportowych oraz realizacji projektu.
  6.4 Inwestycje dla wszystkich. Podsumowanie audytów architektonicznych i  transportowych oraz realizacji projektu. Wersja w języku migowym.

Odwiedź portale poświęcone tematyce osób z niepełnosprawnością:

Dokumenty Rekrutacyjne

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z Regulaminem Projektu.

Dokumenty należy wydrukować, wypełnić czytelnie, kompletnie i prawidłowo najlepiej drukowanymi literami.

Dokumenty do pobrania:

 • Regulamin Projektu – należy się z nim zapoznać, nie drukujemy Regulaminu, tylko podpisujemy oświadczenie o zapoznaniu się z Regulamin, znajdujące się w Formularzu Rekrutacyjnym.
 • Formularz Aktywni mimo barier
 • Regulamin

Planowane Efekty Projektu

Projekt “Aktywni mimo barier” zakłada objęciem wsparciem 60 Uczestników/czek Projektu.

W ramach Projektu po opuszczeniu programu:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 20 osób.
 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 27 osób.
 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 18 osób.

Profil Uczestnika Projektu

Projekt skierowany jest do:

 • 60 osób ( 36 kobiet i 24 mężczyzn) niepełnosprawnych (w tym z zaburzeniami psychicznymi) legitymującymi się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub innym dokumentem potwierdzającym stan zdrowia.
 • Osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego (w powiatach: łęczyńskim, m. Lublin, m. Chełm, m. Zamość)
 • Osób pozostających bez zatrudnienia tj.: biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji Urzędów Pracy, a także bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji Urzędów Pracy sprofilowanych jako należących do III grupy osób oddalonych od rynku pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (minimum 50% miejsc zagwarantowano dla osób korzystających z PO PŻ 2014 – 2020)
W szczególności wsparciem zostaną objęte osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia, po 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach oraz z małym doświadczeniem zawodowym.

Aktualności

15.10.2017 r.

Informujemy, że jesteśmy w trakcie rekrutacji do projektu : „Aktywni mimo barier”. Zainteresowanych prosimy o kontakt z zespołem projektu.

****************************************************

10.10.2017 r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy plakat, jaki został stworzony w celu promocji Projektu “Aktywni mimo barier”

 

Aktywni mimo barier

 

Serdecznie Pozdrawiamy,

Zespół Projektu “Aktywni mimo barier”