Archiwum autora: Małgorzata Szczerba

HARMONOGRAMY

Harmonogramy realizacji zajęć w ramach: Zadanie 1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne  GRUPA/TURA Miejsce realizacji HARMONOGRAM DO POBRANIA I tura Górowo Iławeckie Harmonogram-I tura-Zad.1 Zadanie 2. Trening kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego  GRUPA/TURA Miejsce realizacji HARMONOGRAM DO POBRANIA Grupa nr 1 Górowo Iławeckie Harmonogram zajęć-Grupa nr 1 Grupa nr 2 Górowo Iławeckie Harmonogram zajęć-Grupa nr 2 Zadanie 3. Trening… Czytaj dalej »

DOKUMENTY DO POBRANIA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: REGULAMIN PROJEKTU-LEPSZE JUTRO DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE: 1. Formularz zgłoszeniowy Oświadczenie o grupie docelowej Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej Oświadczenie o korzystaniu z POPŻ Formularz potrzeb OzN

AKTUALNOŚCI

23.11.2022 r.  Miło nam poinformować, że dwie grupy szkoleniowe w projekcie rozpoczynają realizację Zadania 2 – Trening kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego. Zajęcia odbywać się będą w Górowie Iławeckim. Szczegółowy harmonogram dostępny jest do pobrania w zakładce HARMONOGRAMY. 02.11.2022 r.  Miło nam poinformować, że z dniem 02.11.2022 r. rozpoczynamy realizację zajęć w ramach pierwszej formy wsparcia – Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne – dla 20 osób zakwalifikowanych do udziału… Czytaj dalej »

WSPARCIE POMOSTOWE

1. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis Zestawienie wydatków planowanych do sfinansowania w ramach wsparcia pomostowego   DODATKOWE: Wniosek o zmiany-wsparcie pomostowe

BIZNESPLAN

WZÓR BIZNESPLANU Załączniki do biznesplanu:  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Oświadczenie o braku zobowiązań Oświadczenie o niekaralności Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia i podatki Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia

DOKUMENTY DO POBRANIA

REGULAMINY:  Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego   DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:  1. Formularz zgłoszeniowy Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innych projektach EFS Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych Deklaracja utworzenia miejsc pracy Formularz potrzeb OzN Zaświadczenie o utracie pracy w wyniku pandemii COVID  

AKTUALNOŚCI

12.07.2022 r. WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW Informujemy, że zakończono prace komisji oceniającej złożone biznesplany w ramach projektu „Samozatrudnienie szansą na nową przyszłość” nr RPLU.09.03.00-06-0018/21. Poniżej przedstawiamy wyniki oceny: Lista zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (LIDER) uszeregowana w kolejności malejącej liczby punktów L.p. Nr identyfikacyjny Końcowego ocena punktowa biznesplanu (średnia z ocen ekspertów) 1 L/S/12/2022 100 2 L/S/27/2022 100 3 L/S/24/2022 99 4… Czytaj dalej »