Archiwum autora: Lidia Rogala

Aktualności

13.06.2019 Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26.04.2019 (zamieszczone w Monitorze Polskim w dniu 10.05.2019 r. ) zmianie uległa wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 01.06.2019 r. kwota ta wynosi 861,40 zł. co niesie za sobą zwiększenie kwoty stypendium szkoleniowego (proporcjonalnie) i stypendium stażowego do wysokości 1 033,70 zł . 01.04.2019 Miło nam poinformować, iż w dniu 31.03.2019 troje Uczestników  zakończyło udział w Projekcie ,,Początek… Czytaj dalej »

Źródła finansowania projektu

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, iż projekt ,,Początek kariery” POWR.01.02.01-10-0012/17 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Nazwa programu, z którego finansowany jest udział w projekcie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020)  

Harmonogramy

  ZADANIE 1 Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej opracowanie/ aktualizacji IPD [11.2018-01.2019] 11.01.2019 Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy harmonogram Zadania 1 (Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej opracowanie/ aktualizacji IPD) dla Grupy 6. Harmonogram Zad. 1 Gr.6 Radomsko 17.12.2018 Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy harmonogram Zadania 1 (Identyfikacji… Czytaj dalej »

Zapytania ofertowe

11.10.2018 Szanowni Państwo, Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego w ramach realizacji projektu ,, Początek kariery” POWR.01.02.01-10-0012/17 planuje zrealizowanie Usługi, tj. Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (UP) na terenie powiatu łódzkiego. Zapraszamy do składania wycen. Szczegóły w załączniku. Część opisowa:Rozeznanie rynku-część opisowa Część ofertowa:Rozeznanie rynku-część ofertowa

RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że wszystkie dane przetwarzane w ramach projektu są zgodnie w/w przepisami.

Dokumenty rekrutacyjne

REGULAMIN PROJEKTU : Regulamin projektu Początek kariery Dokumenty zgłoszeniowe: Formularz zgłoszeniowy-formularz zgloszeniowy Oświadczenie uczestnika-oświadczenie Ankieta-ankieta_kryteria Zwrot kosztów dojazdu: Wniosek o zwrot kosztów dojazdu-  Wniosek o zwrot kosztów dojazdu Zaświadczenie przewodnika o cenie biletu – Zaświadczenie-przewoźnika-o-cenie-biletu Oświadczenie osoby pobierającej stypendium –Oświadczenie osoby pobierającej stypendium.