Archiwum autora: Katarzyna Bartnik

HARMONOGRAMY

ZADANIE 3 Harmonogram zajęć-Grupa nr 1 Elbląg Harmonogram zajęć-Grupa nr 2 Elbląg   ZADANIE 2 Harmonogram zajęć-Grupa nr 1 Elbląg Harmonogram zajęć-Grupa nr 2 Elbląg   ZADANIE 1 harmonogram psycholog indywidualne BRANIEWO listopad harmonogram psycholog indywidualne Elbląg listopad Zad. 1 Diagnoza potrzeb- Elbląg Harmonogram Zad. 1 Diagnoza potrzeb-Braniewo

AKTUALNOŚCI

23.11.2022 r. Zapraszamy do wzięcia udziału w realizowanym projekcie: osoby dorosłe (pow. 18 r.ż), w tym osoby bierne zawodowo i osoby bezrobotne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, należące do jednej z grup: – osoby korzystające lub kwalifikujące się do objęcia świadczeniami pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek z art. 7 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; lub – osoby z niepełnosprawnościami; lub – osoby korzystające z PO PŻ,… Czytaj dalej »

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

Formularz zgłoszeniowy Formularz potrzeb OzN Oświadczenie o grupie docelowej Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej Oświadczenie o korzystaniu z POPŻ  

WSPARCIE POMOSTOWE

Rozliczenie pomostówki Rozliczenie pomostówki Rozliczenie pomostówki   1.-Wniosek-o-przyznanie-wsparcia-pomostowego Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis-1 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis Zestawienie-wydatków-planowanych-do-sfinansowania-w-ramach-wsparcia-pomostowego

BIZNESPLAN

Regulamin przyznawania środków finansowych Biznesplan Załączniki do biznesplanu: Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis-1 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł Oświadczenie-o-braku-zobowiązań Oświadczenie-o-niekaralności Oświadczenie-o-niekorzystaniu-z-innych-środków-publicznych Oświadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis Oświadczenie-o-niezaleganiu-ze-składkami-na-ubezpieczenia-i-podatki Oświadczenie-o-wysokości-otrzymanej-pomocy-de-minimis Szczegółowe-zestawienie-towarów-i-usług-przewidzianych-do-zakupienia

DOKUMENTY DO POBRANIA

REGULAMINY: Regulamin rekrutacji uczestników projektu Regulamin przyznawania środków finansowych z załącznikami   DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innych projektach EFS Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych Deklaracja utworzenia miejsc pracy Formularz potrzeb OzN Zaświadczenie o utracie pracy w wyniku pandemii COVID

Aktualności

Szanowni Państwo, informujemy, iż z dniem 01.03.2022 roku rozpoczęliśmy realizację projektu Nowy start. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Poniżej zamieszczane będą aktualne informacje dotyczące realizowanego projektu.   13.09.2022 r. Poniżej zamieszczamy dokumenty przydatne do rozliczenia otrzymanego wsparcia pomostowego Rozliczenie pomostówki Rozliczenie pomostówki   16.08.2022 r. WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW Informujemy, że zakończono… Czytaj dalej »

Harmonogramy

Przypominamy o konieczności dostosowania się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2   04.02.2021 r. Harmonogram pośrednictwa pracy na luty dla UP w Ząbkowicach Śląskich- ostatnie spotkanie z pośrednikiem pracy Harmonogram pośrednictwo pracy Ząbkowice Śląskie luty 2021   21.01.2021 r. Harmonogram pośrednictwa pracy na styczeń dla UP w Głuszycy Harmonogram pośrednictwo pracy styczeń Głuszyca Harmonogram pośrednictwa pracy na styczeń i luty dla… Czytaj dalej »

RODO

Projekt „Działanie przepisem na zmianę” RPDS.08.02.00-02-0030/18 podlega ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz  jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).   Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia… Czytaj dalej »