Author Archives: Karol Rak

Aktualności

05.10.2017 r. Ruszyła II tura projektu “Program Aktywizacji Młodych”. Osoby zainteresowane zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie. ZAPRASZAMY!

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

plakat-program-aktywizacji-mlodych-1


30.01.2017 r.

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.01.2017 r. w ramach projektu “Program Aktywizacji Młodych” (nr POWR.01.02.01-30-0002/15) dotyczące wyboru Wykonawcy gotowego do zrealizowania pośrednictwa pracy dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu, na terenie województwa wielkopolskiego, dokonano wyboru oferty złożonej przez następującego Wykonawcę:

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o. o., Al. Racławickie 8, lok. 18A, 20-037 Lublin

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. Przedstawione wraz z ofertą dokumenty spełniają wymagania Zamawiającego.

W przedmiotowym zapytaniu ofertowym do 30.01.2017 r., do godz. 10:00 ofertę złożył jeden Wykonawca.


27.01.2017 r.

Informujemy, że w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 19.01.2017 r. dotyczącego realizacji usług wynajmu sal szkoleniowych (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne) w miejscowości Ostrów Wielkopolski w ramach projektu „Program Aktywizacji Młodych” nr projektu: POWR.01.02.01-30-0002/15, wpłynęły następujące oferty:

I – Rozwojownia Urszula Skrok – Kuczera,

II – Perspektywa Sp. z o. o.,

III – Human Discovers Centrum Analiz i Rozwoju Placówka Kształcenia Ustawicznego.

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał firmę Perspektywa Sp. z o.o. Oferta firmy uzyskała największą liczbę punktów.


20.01.2017 r.

Informujemy, że w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 12.01.2017 r. dotyczącego realizacji usług wynajmu sal szkoleniowych (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne) w miejscowości Konin w ramach projektu „Program Aktywizacji Młodych” nr projektu: POWR.01.02.01-30-0002/15, wpłynęły następujące oferty:

I – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie,

II – Stowarzyszenie “Kadry dla Konina”,

III – GRANTLAB.

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał firmę Stowarzyszenie “Kadry dla Konina”. Oferta firmy uzyskała największą liczbę punktów.


19.01.2017 r.

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa wielkopolskiego w miejscowości Ostrów Wielkopolski w ramach realizacji projektu „Program Aktywizacji Młodych” nr projektu: POWR.01.02.01-30-0002/15 planuje zrealizowanie konsultacji indywidualnych, których celem jest opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla maksymalnie 15 Uczestników Projektu (UP). Wyżej wymienione zajęcia będą miały formę indywidualnych spotkań Uczestnika Projektu z doradcą zawodowym.

Zajęcia realizowane będą w terminach: konsultacje indywidualne połączone z opracowaniem IPD: styczeń – luty 2017 r. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z prowadzonymi zajęciami będziemy poszukiwali podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).

W załącznikach poniżej znajdują się szczegóły oferty.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Część opisowa + część ofertowa

Część ofertowa


18.01.2017 r.

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa wielkopolskiego, w ramach projektu Program Aktywizacji Młodych nr POWR.01.02.01-30-0002/15, planuje zrealizowanie pośrednictwo pracy dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu (UP) w planowanym okresie: luty 2017 – lipiec 2017 r. z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (Kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe).

W załącznikach poniżej znajdują się szczegóły oferty.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe

Część ofertowa


12.01.2017 r.

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa wielkopolskiego w miejscowości Konin w ramach realizacji projektu „Program Aktywizacji Młodych” nr projektu: POWR.01.02.01-30-0002/15 planuje zrealizowanie konsultacji indywidualnych, których celem jest opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla maksymalnie 15 Uczestników Projektu (UP). Wyżej wymienione zajęcia będą miały formę indywidualnych spotkań Uczestnika Projektu z doradcą zawodowym.

Zajęcia realizowane będą w terminach: konsultacje indywidualne połączone z opracowaniem IPD: styczeń – luty 2017 r. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z prowadzonymi zajęciami będziemy poszukiwali podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).

W załącznikach poniżej znajdują się szczegóły oferty.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Część opisowa + część ofertowa

Część ofertowa


05.01.2017 r.

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.12.2016 r. w ramach projektu „Program Aktywizacji Młodych” (nr POWR.01.02.01-30-0002/15) dotyczące wyboru Wykonawcy gotowego do zrealizowania Szkoleń zawodowych kończących się egzaminem oraz wydaniem certyfikatu VCC lub równoważnego, dla maksymalnie 40 Uczestników Projektu w planowanym okresie styczeń – luty 2017r., na terenie województwa wielkopolskiego, dokonano wyboru oferty złożonej przez następującego Wykonawcę:

Konsorcjum firm: Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o., Aleje Racławickie 8, lok. 18A, 20 – 037 Lublin; Joanna Mirowska – Wieczorek, ul. Sławinkowska 120a, 20 – 810 Lublin, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED ul. Szewska 6A, 20 – 087 Lublin

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. Przedstawione wraz z ofertą dokumenty spełniają wymagania Zamawiającego.

W przedmiotowym zapytaniu ofertowym do 5.01.2017 r., do godz. 10:00 ofertę złożył jeden Wykonawca.


28.12.2016 r.

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 15.12.2016 r. w ramach projektu „Program Aktywizacji Młodych” (nr POWR.01.02.01-30-0002/15) dotyczące wyboru Wykonawcy gotowego do zrealizowania pośrednictwa pracy dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu, na terenie województwa wielkopolskiego, nie wpłynęła żadna oferta. Zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte.


28.12.2016 r.

Informujemy, że w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 15.12.2016 r. w ramach projektu „Program Aktywizacji Młodych” (nr POWR.01.02.01-30-0002/15) dotyczące wyboru Doradców zawodowych gotowych do realizacji Konsultacji Indywidualnych, których celem jest opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu, na terenie województwa wielkopolskiego, dokonano wyboru oferty złożonej przez następującego Wykonawcę:

CITYSCHOOL s. c., ul. Hoża 66/68, 00 – 682 Warszawa

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę jest zgodna z wymaganiami określonymi w rozeznaniu rynku. Przedstawione wraz z ofertą dokumenty spełniają wymagania Zamawiającego.

W przedmiotowym rozeznaniu rynku do 27.12.2016 r., do godz. 10:00 ofertę złożył jeden Wykonawca.


23.12.2016 r.

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa wielkopolskiego, w ramach projektu Program Aktywizacji Młodych nr POWR.01.02.01-30-0002/15, planuje zrealizowanie szkoleń zawodowych kończących się egzaminem oraz wydaniem certyfikatu VCC lub równoważnego, dla maksymalnie 40 Uczestników Projektu (UP) w planowanym okresie styczeń – luty 2017 r. z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (Kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe).

W załącznikach poniżej znajdują się szczegóły oferty.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe

Część ofertowa


15.12.2016 r.

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.  na terenie województwa wielkopolskiego, w ramach projektu Program Aktywizacji Młodych nr POWR.01.02.01-30-0002/15, planuje zrealizowanie konsultacji indywidualnych, których celem jest opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu (UP) w planowanym okresie styczeń 2017 r. z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy doradców zawodowych gotowych do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

W załącznikach poniżej znajdują się szczegóły oferty.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Część opisowa + ofertowa

Część ofertowa


15.12.2016 r.

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa wielkopolskiego, w ramach projektu Program Aktywizacji Młodych nr POWR.01.02.01-30-0002/15, planuje zrealizowanie pośrednictwo pracy dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu (UP) w planowanym okresie: grudzień 2016 – lipiec 2017 r. z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia harmonogramu  i okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (Kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe).

W załącznikach poniżej znajdują się szczegóły oferty.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe

Część ofertowa

 

 

Harmonogramy

08.02.2018 r. Harmonogram SZKOLENIA ZAWODOWEGO GRUPA IV – OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Harmonogram-Szkolenie-Grupa 4-Ostrów Wielkopolski


31.01.2018 r. Harmonogram realizacji STAŻY ZAWODOWYCH

Harmonogram staży zawodowych


31.01.2018 r. Harmonogram SZKOLENIA ZAWODOWEGO – GRUPA II – OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Harmonogram-Szkolenie-Grupa 2-Ostrów Wielkopolski


31.01.2018 r. Harmonogram SZKOLENIA ZAWODOWEGO – GRUPA I – OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Harmonogram-Szkolenie-Grupa 1-Ostrów Wielkopolski

25.01.2018 r. Harmonogram realizacji PRZYUCZENIA DO PRACY DOROSŁYCH

Harmonogram Przyuczenie do pracy dorosłych


18.01.2018 r. Harmonogram SZKOLENIA ZAWODOWEGO – GRUPA III – Kalisz

Harmonogram-Szkolenie-Grupa 3-Kalisz


15.01.2018 r. Harmonogram KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH w Jarocinie

 

Harmonogram-Konsultacje Indywidualne-Jarocin


 

04.01.2018 r. Harmonogram KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH w Ostrowie Wielkopolskim

Harmonogram-Konsultacje Indywidualne-Ostrów Wielkopolski


 

29.12.2017 r. Harmonogram KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH w Kaliszu

Harmonogram-Konsultacje Indywidualne-Kalisz


 

25.05.2017 r. Harmonogram egzaminu VCC

Harmonogram egzaminu VCC


08.05.2017 r. Harmonogram szkolenia: Opiekunka dziecięca

Harmonogram szkolenia: Opiekunka dziecięca


26.04.2017 r. Harmonogram realizacji staży zawodowych

Harmonogram staży zawodowych


21.04.2017 r. Informujemy, że w dniu 28.04.2017 r. (piątek) o godzinie 17:00 odbędą się egzaminy VCC dla następującej grupy:

Grupa II – Ostrów Wlkp.

Nazwa szkolenia: Odnowa biologiczna kuracjusza – seniora

Miejsce egzaminu: ul. Kaliska 35 A, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski

Liczba uczestników egzaminu: 12.


20.04.2017 r. Harmonogram pośrednictwa pracy – grupa I Konin

Harmonogram pośrednictwa pracy


18.04.2017 r. Harmonogram pośrednictwa pracy – grupy Ostrów Wlkp.

Harmonogram pośrednictwa pracy – Ostrów Wielkopolski


11.04.2017 r. Harmonogram stażu zawodowego oraz przyuczenia do pracy dorosłych

Harmonogram przyuczenia do pracy dorosłych

Harmonogram staży zawodowych


04.04.2017 r. Harmonogram stażu zawodowego

Harmonogram staży zawodowych


31.03.2017 r. – Harmonogram Szkolenia zawodowego – grupa IV – Ostrów Wielkopolski

Miejsce realizacji zajęć: ul. Kaliska 35A, 63 – 400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Harmonogram szkolenia – Wykorzystanie OZE w budownictwie energooszczednym


31.03.2017 r. Harmonogram Szkolenia zawodowego – grupa III – Ostrów Wielkopolski

Miejsce realizacji zajęć: ul. Kaliska 35A, 63 – 400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Harmonogram szkolenia – Odnowa biologiczna kuracjusza – seniora


16.03.2017 r. – Harmonogram Konsultacji Indywidualnych – grupa IV – Ostrów WLKP

Miejsce realizacji zajęć: ul. Kaliska 35A, 63 – 400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Harmonogram konsultacje indywidualne


16.03.2017 r. – Harmonogram przyuczenia do pracy dorosłych

Harmonogram przyuczenia do pracy dorosłych


03.03.2017 r. – Harmonogram Szkolenia zawodowego – grupa I – Konin

“Spalanie Biomasy”

Miejsce realizacji zajęć: ul. Zagórowska 3A, 62 – 500 KONIN.

Harmonogram szkolenie – Spalanie Biomasy


03.03.2017 r. Harmonogram stażu zawodowego oraz przyuczenia do pracy dorosłych

Harmonogram staży zawodowych

Harmonogram przyuczenia do pracy dorosłych


28.02.2017 r.Harmonogram Konsultacji Indywidualnych – grupa III – Ostrów WLKP

Miejsce realizacji zajęć: ul. Kaliska 35A, 63 – 400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Harmonogram konsultacje indywidualne


24.02.2017 r. – Harmonogram Szkolenia zawodowego – grupa II – OSTRÓW WLKP

„Odnowa biologiczna kuracjusza – seniora”

Miejsce realizacji zajęć: ul. Kaliska 35A, 63-400 Ostrów Wlkp

27.02.2017          poniedziałek       08:00     –    14:30 – liczba godzin – 6

01.03.2017          środa                    08:00     –    14:30 – liczba godzin – 6

02.03.2017          czwartek             08:00     –    14:30 – liczba godzin – 6

03.03.2017          piątek                  08:00     –    14:30 – liczba godzin – 6

06.03.2017          poniedziałek      08:00     –    14:30 – liczba godzin – 6

08.03.2017          środa                   08:00     –    14:30 – liczba godzin – 6

09.03.2017          czwartek             08:00     –    14:30 – liczba godzin – 6

10.03.2017          piątek                  08:00     –    14:30 – liczba godzin – 6

13.03.2017          poniedziałek      08:00     –    14:30 – liczba godzin – 6

15.03.2017          środa                   08:00     –    14:30 – liczba godzin – 6

16.03.2017          czwartek             08:00     –    14:30 – liczba godzin – 6

17.03.2017          piątek                  08:00     –    14:30 – liczba godzin – 6

20.03.2017          poniedziałek      08:00     –    14:30 – liczba godzin – 6

21.03.2017          wtorek                 08:00     –    14:30 – liczba godzin – 6

22.03.2017          środa                    08:00     –    14:30 – liczba godzin – 6

23.03.2017          czwartek              08:00     –    14:30 – liczba godzin – 6

24.03.2017          piątek                   08:00     –    14:30 – liczba godzin – 6

27.03.2017          Poniedziałek       08:00     –    14:30 – liczba godzin – 6

28.03.2017          Wtorek                08:00     –    14:30 – liczba godzin – 6

29.03.2017          środa                    08:00     –    14:30 – liczba godzin – 6


03.02.2017 r. – Harmonogram Konsultacji Indywidualnych – grupa I – KONIN.

Miejsce realizacji zajęć: ul. Zagórowska 3A, 62 – 500 KONIN.

– 06.02.2017 r.  – 3 osoby
8:00 – 11:00
11:00 – 14:00
14:00 – 17:00

– 07.02.2017 r.  – 3 osoby
8:00 – 11:00
11:00 – 14:00
14:00 – 17:00

– 08.02.2017 r.  – 3 osoby
8:00 – 11:00
11:00 – 14:00
14:00 – 17:00

– 09.02.2017 r.  – 3 osoby
8:00 – 11:00
11:00 – 14:00
14:00 – 17:00

– 10.02.2017 r.  – 3 osoby
8:00 – 11:00
11:00 – 14:00
14:00 – 17:00

– 13.02.2017 r.  – 3 osoby
8:00 – 11:00
11:00 – 14:00
14:00 – 17:00

– 14.02.2017 r.  – 3 osoby
8:00 – 11:00
11:00 – 14:00
14:00 – 17:00

– 15.02.2017 r.  – 3 osoby
8:00 – 11:00
11:00 – 14:00
14:00 – 17:00

– 16.02.2017 r.  – 3 osoby
8:00 – 11:00
11:00 – 14:00
14:00 – 17:00

– 17.02.2017 r.  – 3 osoby
8:00 – 11:00
11:00 – 14:00
14:00 – 17:00

– 20.02.2017 r.  – 3 osoby
8:00 – 11:00
11:00 – 14:00
14:00 – 17:00

– 21.02.2017 r.  – 3 osoby
8:00 – 11:00
11:00 – 14:00
14:00 – 17:00

– 22.02.2017 r.  – 3 osoby
8:00 – 11:00
11:00 – 14:00
14:00 – 17:00

– 23.02.2017 r.  – 3 osoby
8:00 – 11:00
11:00 – 14:00
14:00 – 17:00

– 24.02.2017 r.  – 3 osoby
8:00 – 11:00
11:00 – 14:00
14:00 – 17:00


03.02.2017 r. Harmonogram Konsultacji Indywidualnych – grupa II – OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Miejsce realizacji zajęć: ul. Kaliska 35A, 63 – 400 OSTRÓW WIELKOPOLSKi.

– 06.02.2017 r.  – 3 osoby
8:00 – 11:00
11:00 – 14:00
14:00 – 17:00

– 07.02.2017 r.  – 3 osoby
8:00 – 11:00
11:00 – 14:00
14:00 – 17:00

– 08.02.2017 r.  – 3 osoby
8:00 – 11:00
11:00 – 14:00
14:00 – 17:00

– 09.02.2017 r.  – 3 osoby
8:00 – 11:00
11:00 – 14:00
14:00 – 17:00

– 10.02.2017 r.  – 3 osoby
8:00 – 11:00
11:00 – 14:00
14:00 – 17:00

– 13.02.2017 r.  – 3 osoby
8:00 – 11:00
11:00 – 14:00
14:00 – 17:00

– 14.02.2017 r.  – 3 osoby
8:00 – 11:00
11:00 – 14:00
14:00 – 17:00

– 15.02.2017 r.  – 3 osoby
8:00 – 11:00
11:00 – 14:00
14:00 – 17:00

– 16.02.2017 r.  – 3 osoby
8:00 – 11:00
11:00 – 14:00
14:00 – 17:00

– 17.02.2017 r.  – 3 osoby
8:00 – 11:00
11:00 – 14:00
14:00 – 17:00

– 20.02.2017 r.  – 3 osoby
8:00 – 11:00
11:00 – 14:00
14:00 – 17:00

– 21.02.2017 r.  – 3 osoby
8:00 – 11:00
11:00 – 14:00
14:00 – 17:00

– 22.02.2017 r.  – 3 osoby
8:00 – 11:00
11:00 – 14:00
14:00 – 17:00

– 23.02.2017 r.  – 3 osoby
8:00 – 11:00
11:00 – 14:00
14:00 – 17:00

– 24.02.2017 r.  – 3 osoby
8:00 – 11:00
11:00 – 14:00
14:00 – 17:00

Regulaminy

Regulamin projektu


Regulamin wypłaty stypendiów


Regulamin zwrotu kosztów dojazdu (zaktualizowany)

Załączniki:

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Oświadczenie o dochodach do ZKD

Oświadczenie osoby dowożącej

Oświadczenie osoby dowożonej

Oświadczenie UP o cenie biletu

Umowa użyczenia samochodu

Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu


Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem osobą zależną (zaktualizowany)

Załączniki:

Wniosek o ZKOND

Oświadczenie o dochodach do ZKOND