Archiwum autora: Iwona Bryda

Aktualności

30.09.2019 Wszystkim stażystom kończącym staż w tym miesiącu przypominamy o przesyłaniu wraz z listą obecności dzienniczka stażowego oraz opinii. 02.09.2019 Przypominamy wszystkim stażystom o obowiązku przesyłania list obecności za każdy miesiąc odbytego stażu. 31.07.2019 Kolejna grupa 01.08.2019 rusza ze stażami zawodowym. Zespół projektu informuję o konieczności oznaczenia miejsca stażowego – plakatem projektowym i “tabliczką informacyjną” w widocznym miejscu. Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu z biurem projektu!… Czytaj dalej »

Planowane efekty projektu

Projekt „Nie daj się wykluczeniu!” skierowany jest do 72 osób, w tym do 44 kobiet i 28 mężczyzn, w tym z niepełnosprawnościami, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na obszarze WM (gminach poniżej progu de faworyzacji określone w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego). Planowane rezultaty projektu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które: Uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu – 16UP Będą poszukiwać pracy po opuszczeniu programu… Czytaj dalej »

Dokumenty rekrutacyjne

oświadczenie o statusie długotrwale bezrobotnego oświadczenie III profil Formularz potrzeb-usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami Nie daj się wykluczeniu! formularz rekrutacyjny Nie daj się wykluczeniu! oświadczenie o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Nie daj sie wykluczeniu! oświadczenie o miejscu zamieszkania w ramach projektu Nie daj się wykluczeniu! oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie Nie daj się wykluczeniu!