Archiwum autora: Aleksandra Rutkowska

Zapytania ofertowe

24.08.2017 Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy procedurę wyboru Wykonawcy na Przeprowadzenie zewnętrznnego egzaminu certyfikującego z dnia 24.08.2017 w  ramach projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej Pomorzan” nr projektu: RPPM.06.01.02-22-0013/16 rozeznanie rynku 24 08 2017 20.07.201.7 Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia zawodowego z dnia 14.07.2017 ww ramach projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej Pomorzan” nr projektu: RPPM.06.01.02-22-0013/16 Pytanie 1 z dnia 20.07.2017 Zwracam się z prośbą o przesłanie wersji edytowalnej… Czytaj dalej »

Stypendium stażowe i szkoleniowe

Stypendium szkoleniowe Każdy Uczestnik Projektu weźmie udział w szkoleniu zawodowwym, za które należy mu się stypendium w wysokości 598,50zł netto za całe szkolenie (90h). Tematyka szkoleń zostanie wybrana na etapie realizacji projektu. Każdy Uczestnik projektu weźmie udział tylko w 1 szkoleniu zawodowym dopasowanym podczas indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym do indywidualnych potrzeb i potencjału każdego UP i zgodnym z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy. Szkolenia zawodowe będą realizowane w sześciu… Czytaj dalej »

Aktualności

19.04.2018 SZanowni Państwo, miło nam poinformować, że wszyscy uczestnicy, którzy zostali skierowani na staż w ramach projektu  “Program aktywizacji społeczno-zawodowej Pomorzan” zakończyli zadanie zgodnie zakładanym terminem. 28.02.2018 poniżej przedstawiamy dalszy harmonogram zajęć Pośrednictwa pracy cz 7 Harmonogram zad5 cz 7 14.02.2018 poniżej przedstawiamy dalszy harmonogram zajęć Pośrednictwa pracy cz 6 Harmonogram zad5 cz6 26.01.2018 poniżej przedstawiamy dalszy harmonogram zajęć Pośrednictwa pracy… Czytaj dalej »

Dokumenty rekrutacyjne

Wszystkich zaintersowanych udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie i przekazanie dokumentów rekrutacyjnych Kadrze Projektu. Dokumenty rekrutacyjne: Formularz zgłoszeniowy Oświadczenie o doświadczaniu wielokrotnego wykluczenia społecznego Oświadczenie o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Oświadczenie o zakwalifikowaniu do trzeciego profilu pomocy Regulamin projektu

Opis ścieżki projektu

Szczegółowy opis ścieżki projektu “Program aktywizacji społeczno-zawodowej Pomorzan” (zakres wsparcia) a)obligatoryjnie wszyscy uczestnicy zostaną objęcie wsparciem z zakresu:  PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO –SPOŁECZNE Poradnictwo psychologiczne realizowane będzie w formie spotkań indywidualnych. Każdy Uczestnik Projektu weźmie udział w czterech dwugodzinnych spotkaniach z psychologiem (śr. 1 w miesiącu) . Łącznie 8h/UP. Poradnictwo psychospołeczne realizowane będzie w dziesięcioosobowych grupach. Każda z grup weźmie udział w czterech trzygodzinnych spotkaniach (śr.… Czytaj dalej »

Zwrot kosztów dojazdu

W projekcie „Program aktywizacji społeczno-zawodowej Pomorzan” Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu za obecność na wszystkich formach wsparcia, tj.: poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego poradnictwa zawodowego  szkoleniach zawodowych stażu  pośrednictwie pracy. Zwroty poniesionych kosztów dojazdu dokonywane będą na wniosek Uczestnika Projektu. Zwrot kosztów dojazdu dotyczy tylko Uczestników Projektu, których miejsce zamieszkania jest inne niż miejscowość, w której realizowana jest dana forma wsparcia. Wnioski o zwrot… Czytaj dalej »