Author Archives: Aleksandra Duda

Planowane efekty projektu

Projekt „AKTYWNI W INTEGRACJI” skierowany jest do 72 osób, w tym do 44 kobiet i 28 mężczyzn. Program obejmuje min. 15% (min. 11) uczestników z niepełnosprawnością.

Planowane rezultaty projektu:

  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które:

·         Uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu – 16

·         Będą poszukiwać pracy po opuszczeniu programu – 41

·         Będą pracować po opuszczeniu programu – 22

·         Dokonają postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna) – 25

·         Podejmą zatrudnienie (efektywność zatrudnieniowa) – 16

  • Odsetek osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością  intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami, sprzężonymi które:

·         Dokonają postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna) – 34%

·         Podejmą zatrudnienie (efektywność zatrudnieniowa) – 12%

Aktualności

19.10.2018

Rekrutacja wciąż trwa!

Zachęcamy do udziału w projekcie “AKTYWNI W INTEGRACJI”!

 


28.09.2018r.

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z plakatem projektu ” AKTYWNI W INTEGRACJI”.


10.09.2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy o trwającej od 31.08.2018r. do 30.11.2018r. rekrutacji do projektu „AKTYWNI W INTEGRACJI” na terenie woj. Mazowieckiego.

Wszelkie pytania proszę kierować  pod adres e-mail: aktywniwintegracji@okcjo.com.pl bądź kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 506 496 996. Wszelkich szczegółowych informacji udzieli Państwu Zespół Projektu.

Liczba miejsc ograniczona! Zapraszamy!