Projekt „Aktywni od zaraz!”
nr projektu RPLU.11.01.00-06-0109/16-00
Celem głównym projektu jest podwyższony poziom aktywności społecznej i zawodowej oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia u 48 (29 kobiet i 19 mężczyzn) niepełnosprawnych osób (w tym z zaburzeniami psychicznymi). Projekt jest przeznaczony dla niepełnosprawnych osób znajdujących się w wyjątkowo ciężkiej sytuacji na rynku pracy, to znaczy:


• osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem),

• osób zagrożonych ubóstwem,

• osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności,

• kobiet,

• osób powyżej 50 roku życia.

 


Wsparciem zostaną objęte osoby mieszkające na terenie województwa lubelskiego w powiatach: bialskim, chełmskim, parczewskim i włodawskim.

Główne działania zaplanowane w ramach projektu, to:

• analiza potrzeb Uczestniczek/ków Projektu,

• poradnictwo psychologiczne/ coaching,

• warsztaty kompetencji społecznych,

• szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji lub kwalifikacji zawodowych z certyfikacją,

• staże zawodowe, płatne, 3-miesięczne,

• pośrednictwo pracy.


Uczestnicy Projektu mają zapewnione:

• pełne wsparcie przez okres realizacji projektu

• bezpłatne szkolenia zawodowe,

• zwrot kosztów dojazdu na spotkania,

• wstępne badania lekarskie,

• ubezpieczenie NNW.


Wartość projektu: 722 638,02 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 646 570,86 PLN
Okres realizacji projektu: od 01.09.2017 do 30.04.2018

Kontakt:
„Aktywni od zaraz!”
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
e-mail: aktywniodzaraz@okcjo.com.pl
tel: +48 519-837-235

 


mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl