AKTUALNOŚCI

By | 30 czerwca 2016

belka_logo_kol


 • 08.03.2017 r.

 • Informujemy, że w zakładce „Harmonogramy” został zamieszczony aktualny harmonogram pośrednictwa pracy dla V Grupy szkoleniowej.


 • 01.03.2017 r.

 • W najbliższy weekend odbędą się kolejne spotkania w ramach pośrednictwa pracy: 4 marca br. dla VI Grupy szkoleniowej; 5 marca br. dla II i III Grupy szkoleniowej. Harmonogramy zajęć dla poszczególnych grup szkoleniowych są dostępne w zakładce „Harmonogramy”.


 • 21.02.2017 r.

 • Informujemy, że 25 lutego br. odbędzie się jeszcze jedno spotkanie z pośrednictwa pracy dla V Grupy szkoleniowej. Zaktualizowany harmonogram zajęć znajduje się w zakładce „Harmonogramy”.


 • 21.02.2017 r.

 • Informujemy, że 25 lutego br. odbędzie się jeszcze jedno spotkanie z pośrednictwa pracy dla V Grupy szkoleniowej. Zaktualizowany harmonogram znajduje się w zakładce „Harmonogramy”.


 • 16.02.2017 r.

 • 18 lutego II i VI Grupa szkoleniowa rozpoczynają kolejne spotkania w ramach pośrednictwa pracy. W zakładce „Harmonogramy” są już dostępne aktualne harmonogramy pośrednictwa pracy.


 • 14.02.2017 r.

 • Od 12 lutego IV Grupa szkoleniowa kontynuuje zajęcia w ramach pośrednictw pracy. Szczegółowy plan zajęć jest dostępny w zakładce „Harmonogramy”.


 • 08.02.2017 r.

 • Informujemy, że w zakładce „Harmonogramy”uczestnicy/czki z III i IV Grupy szkoleniowej mogą zapoznać się z harmonogramami pośrednictwa pracy obowiązującymi w lutym br.


 • 02.02.2017 r.

 • Zapraszamy uczestników/czki z V Grupy szkoleniowej do zapoznania się z harmonogramem pośrednictwa pracy na luty br. Szczegóły są dostępne w zakładce „Harmonogramy”.


 • 31.01.2017 r.

 • Informujemy, że do końca stycznia br. staże zawodowe rozpoczęły kolejne 24 osoby. Oznacza to, że wszyscy uczestnicy/czki projektu odbywają staże zawodowe.


 • 27.01.2017 r.

 • Informujemy, że 28 stycznia br. odbędzie się egzamin certyfikowany VCC dla III (Lublin) i VI (Biała Podlaska) Grupy szkoleniowej. W przypadku Grupy w Lublinie egzamin odbędzie się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, ul. Królewska 15, budynek C, o godz. 14:30, natomiast w przypadku Grupy w Białej Podlaskiej egzamin odbędzie się przy ul. Ks. Bieńkowskiego 4/3, o godz. 09:00.


 • 20.01.2017 r.

 • W zakładce „Harmonogramy” zamieściliśmy harmonogramy pośrednictwa pracy na styczeń br. dla wszystkich Grup szkoleniowych.


 • 30.12.2016 r.

 • Informujemy, że dotychczas do udziału w stażach zawodowych skierowaliśmy 36 uczestników/czek projektu (spośród 60 osób biorących udział w projekcie).

 • Zapraszamy pracodawców zainteresowanych przyjęciem stażystów/stażystek do kontaktu z biurem projektu pod nr tel. 506 497 001 lub mailowo: aktywność@okcjo.com.pl.

   


 • 12.12.2016 r.

 • Od 12 grudnia br. trwa w Lublinie pośrednictwo pracy dla IV Grupy szkoleniowej. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań, który jest dostępny w zakładce „Harmonogramy”.


 • 08.12.2016 r.

 • Na początku grudnia rozpoczęły się zajęcia z pośrednictwa pracy dla II, V i VI Grupy szkoleniowej (odpowiednio 2 grudnia w Lublinie, 5 grudnia w Zamościu i 7 grudnia w Białej Podlaskiej). Pierwsze spotkanie w ramach pośrednictwa trwa 3 godz. zegarowe; kolejne spotkania będą trwać 1 godz. zegarową każde. W zakładce „Harmonogramy” dostępne są szczegółowe harmonogramy pośrednictwa pracy.


 • 30.11.2016 r.

 • Informujemy, że 21 listopada br. pierwsi uczestnicy/czki projektu (4 osoby) rozpoczęli/rozpoczęły staże zawodowe.

 • Zapraszamy pracodawców zainteresowanych przyjęciem stażystów/stażystek do kontaktu z biurem projektu pod nr tel. 506 497 001 lub mailowo: aktywność@okcjo.com.pl.

   


 • 29.11.2016 r.

 • Od 28 listopada br. trwa szkolenie zawodowe Specjalista ds. energetycznego wykorzystania biomasy. Uczestnicy/czki wezmą udział w łącznie 96 godz. dydaktycznych szkolenia. Zajęcia odbywają się w Lublinie. W zakładce „Harmonogramy” dostępny jest szczegółowy harmonogram szkolenia.


 • 23.11.2016 r.

 • Dzisiaj, tj. 23 listopada rozpoczynamy indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy dla uczestników/czek z III Grupy szkoleniowej. Każdy uczestnik/czka weźmie udział w łącznie 6 spotkaniach. W zakładce „Harmonogramy” dostępny jest szczegółowy harmonogram pośrednictwa pracy.


 • 21.11.2016 r.

 • 15, 16 i 17 listopada rozpoczęły się szkolenia zawodowe odpowiednio dla IV (Lublin), V (Zamość), VI Grupy szkoleniowej (Biała Podlaska). Szkolenia (Specjalista ds. pozyskiwania energii słonecznej) potrwają do końca listopada i zakończą się egzaminem zewnętrznym. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem szkolenia w zakładce „Harmonogramy”.


 • 18.11.2016 r.

 • Informujemy, że 19 listopada br. odbędzie się egzamin certyfikowany VCC dla I Grupy szkoleniowej. Miejsce realizacji egzaminu: ul. Królewska 15, 20-109 Lublin, budynek C, godz. 14:30.


 • 10.11.2016 r.

 • W dniu 09 listopada br. rozpoczęło się w Lublinie szkolenie Specjalista ds. pozyskiwania energii słonecznej dla II Grupy szkoleniowej. Szkolenie będzie trwało do 29 listopada i zakończy się egzaminem zewnętrznym. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem szkolenia w zakładce „Harmonogramy”.


 • 03.11.2016 r.

 • Od 28 października br. w Białej Podlaskie trwają zajęcia VI Grupy szkoleniowej w ramach Indywidualnych Planów Działania. Szczegółowy harmonogram spotkań jest dostępny w zakładce „Harmonogramy”.


 • 02.11.2016 r.

 • W dniu 28 października br. w Zamościu V Grupa szkoleniowa rozpoczęła zajęcia w ramach Indywidualnych Planów Działania. Szczegółowy harmonogram spotkań jest dostępny w zakładce „Harmonogramy”.


 • 31.10.2016 r.

 • 28 października br. IV Grupa szkoleniowa rozpoczęła zajęcia w ramach Indywidualnych Planów Działania. Szczegółowy harmonogram zajęć jest dostępny w zakładce „Harmonogramy”.


 • 19.10.2016 r.

  • Informujemy, że w odpowiedzi na rozeznanie rynku z 06.10.2016 r. dotyczące wyboru doradcy zawodowego do przeprowadzenia Indywidualnych Planów Działania na terenie województwa lubelskiego, w miejscowościach Biała Podlaska i Zamość, dla łącznie 20 uczestników projektu „Aktywność kluczem do sukcesu!” (nr RPLU.09.01-00-06-0023/15), wpłynęły następujące oferty:

   I – Biała Podlaska:
   1) Rafał Mirończuk;
   II – Zamość
   1) Monika Krasoń;
   2) Katarzyna Samonek-Miazga.

  • W przypadku miejscowości Biała Podlaska, w odpowiedzi na rozeznanie rynku, wpłynęła tylko oferta Pana Rafała Mirończuka. Oferta spełnia wszystkie wymagania określone w rozeznaniu. Natomiast w przypadku miejscowości Zamość tylko oferta Pani Moniki Krasoń spełnia wszystkie wymagania określone w rozeznaniu rynku. Z wymienionymi osobami zostaną zawarte umowy na realizację IPD.


 • 18.10.2016 r.

 • 15 października br. I Grupa szkoleniowa rozpoczęła zajęcia w ramach szkolenia Specjalista ds. pozyskiwania energii słonecznej. Szczegółowy harmonogram zajęć jest dostępny w zakładce „Harmonogramy”.


 • 17.10.2016 r.

 • W dniach 13 i 14 października br. rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach Indywidualnych Planów Działania dla II i III Grupy szkoleniowej. Każdy uczestnik projektu weźmie udział łącznie w trzech indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym.


 • 14.10.2016 r.

  • Informujemy, że w odpowiedzi na rozeznanie rynku z 05.10.2016 r. dotyczące wyboru doradcy zawodowego do przeprowadzenia Indywidualnych Planów Działania na terenie województwa lubelskiego, w miejscowości Lublin, dla 10 uczestników projektu „Aktywność kluczem do sukcesu!” (nr RPLU.09.01-00-06-0023/15), wpłynęły następujące oferty:

   1) Arkadiusz Bury
   2) Katarzyna Samonek-Miazga

  • Tylko oferta Pana Arkadiusza Bury spełnia wszystkie wymagania określone w rozeznaniu rynku.


 • 13.10.2016 r.

  • Informujemy, że w zakładce „Harmonogramy” zostały udostępnione aktualne harmonogramy realizacji Indywidualnych Planów Działania dla uczestników/czek II i III Grupy szkoleniowej.


 • 10.10.2016 r.

  • Pytania i odpowiedzi z dnia 10.10.2016 r. dotyczące rozeznania rynku na przeprowadzenie w październiku Indywidualnych Planów Działania w miejscowościach Biała Podlaska i Zamość.

  • Pytanie nr 1: Proszę o informację gdzie mogę pobrać plik WORD do uzupełnienia dokumentów w ramach projektu Aktywność kluczem do sukcesu! o nr RPLU.09.01.-00-06-0023/15.

  • Odpowiedź: Część opisowa i ofertowa przedmiotowego rozeznania rynku w wersji WORD:

  • Plik do pobrania

 • 06.10.2016 r.

  • Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. w ramach projektu „Aktywność kluczem do sukcesu!” nr RPLU.09.01-00-06-0023/15, planuje przeprowadzenie w październiku na terenie województwa lubelskiego, w miejscowościach Biała Podlaska i Zamość, Indywidualnych Planów Działania dla uczestników projektu (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

  • W związku z powyższym poszukujemy:
   1) doradcy zawodowego gotowego do zrealizowania Indywidualnych Planów Działania w miejscowości Biała Podlaska.

   2) doradcy zawodowego gotowego do zrealizowania Indywidualnych Planów Działania w miejscowości Zamość.

  • Rozeznanie rynku z częścią ofertową dotyczące ww. usługi znajduje się poniżej:

  • Plik do pobrania

 • 05.10.2016 r.

  • Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. w ramach projektu „Aktywność kluczem do sukcesu!” nr RPLU.09.01-00-06-0023/15, planuje przeprowadzenie na terenie województwa lubelskiego, w miejscowości Lublin, Indywidualnych Planów Działania dla 10 osób.

  • W związku z powyższym poszukujemy doradcy zawodowego gotowego do zrealizowania Indywidualnych Planów Działania (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe) w terminie październik 2016 r.

  • Rozeznanie rynku z częścią ofertową dotyczące ww. usługi znajduje się poniżej:

  • Plik do pobrania

 • 03.10.2016 r.

  • W dniu 01 października br. rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach Pośrednictwa pracy dla I Grupy szkoleniowej. Każdy uczestnik projektu weźmie udział w łącznie sześciu indywidualnych spotkaniach z pośrednikiem pracy.


 • 30.09.2016 r.

  • Informujemy, że w odpowiedzi na rozeznanie rynku z 14.09.2016 r. dotyczące wyboru doradcy zawodowego do przeprowadzenia Indywidualnych Planów Działania dla 20 uczestników projektu „Aktywność kluczem do sukcesu!” (nr RPLU.09.01-00-06-0023/15), wpłynęły następujące oferty:

   1) Arkadiusz Bury
   2) Jolanta Dywańska
   3) Agnieszka Grzesiak
   4) Maja Kornel
   5) Maria Krzowska
   6) Agata Łaguna

  • Tylko oferta Pani Agaty Łaguny spełnia wszystkie wymagania określone w rozeznaniu rynku.


 • 16.09.2016 r.

  • Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 01.09.2016 r., którego przedmiotem jest kompleksowe zorganizowanie i zrealizowanie szkoleń zawodowych dla maksymalnie 60 uczestników projektu „Aktywność kluczem do sukcesu!” (nr RPLU.09.01-00-06-0023/15), dokonano wyboru oferty złożonej przez następującego Wykonawcę:

  • SZKOLENIA I EDUKACJA sp. z o.o. sp.k.
   ul. Henryka Pobożnego 14
   35-617 Rzeszów

  • Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. Przedstawione wraz z ofertą dokumenty spełniają wymagania Zamawiającego.

  • W przedmiotowym zapytaniu ofertowym do 09 września 2016 r., do godz. 10.00 ofertę złożył jeden Wykonawca.


 • 14.09.2016 r.

  • Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. w ramach projektu „Aktywność kluczem do sukcesu!” nr RPLU.09.01-00-06-0023/15, planuje przeprowadzenie na terenie województwa lubelskiego, w miejscowości Lublin, Indywidualnych Planów Działania dla 20 osób.

  • W związku z powyższym poszukujemy doradcy zawodowego gotowego do zrealizowania Indywidualnych Planów Działania (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe) w terminie wrzesień 2016 r.

  • Rozeznanie rynku z częścią ofertową dotyczące ww. usługi znajduje się poniżej:

  • Plik do pobrania

 • 13.09.2016 r.

  • Nadal prowadzimy rekrutację do projektu. Są jeszcze wolne miejsca na szkolenia w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i w Zamościu. W przypadku trzech ostatnich miast rekrutacja potrwa do końca września br. Serdecznie zapraszamy!


 • 12.09.2016 r.

  • W dniu 10 września br. rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach Indywidualnych Planów Działania dla I Grupy szkoleniowej. Każdy uczestnik projektu weźmie udział w łącznie trzech indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym.


 • 09.09.2016 r.

  • Informujemy, że w zakładce „Harmonogramy” został udostępniony aktualny harmonogram realizacji Indywidualnych Planów Działania dla uczestników/czek I Grupy szkoleniowej.


 • 08.09.2016 r.

  • Informujemy, że w odpowiedzi na rozeznanie rynku z 12.08.2016 r. dotyczące wyboru doradcy zawodowego do przeprowadzenia Indywidualnych Planów Działania dla 10 uczestników projektu „Aktywność kluczem do sukcesu!” (nr RPLU.09.01-00-06-0023/15), wpłynęły następujące oferty:

   1) Agnieszka Błaszczuk-Mech
   2) Paweł Bielak
   3) Justyna Dąbrowska
   4) Łukasz Ipnar
   5) Monika Krupa
   6) Maria Krzowska
   7) Aneta Mojduszka

  • Tylko oferta Pana Łukasza Ipnara spełnia wszystkie wymagania określone w rozeznaniu rynku.


 • 01.09.2016 r.

  • Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru podwykonawcy, który kompleksowo przeprowadzi szkolenia zawodowe w ramach projektu „Aktywność kluczem do sukcesu!” nr RPLU.09.01-00-06-0023/15.

  • Część opisowa
  • Część ofertowa

 • 24.08.2016 r.

  • Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 02.08.2016 r., którego przedmiotem jest zorganizowanie i zrealizowanie pośrednictwa pracy dla maksymalnie 60 uczestników projektu „Aktywność kluczem do sukcesu!” (nr RPLU.09.01-00-06-0023/15), dokonano wyboru oferty złożonej przez następującego Wykonawcę:

  • „CONSULTOR” Sp. z o.o.
   ul. Droga Męczenników Majdanka 74
   20-325 Lublin

  • Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. Przedstawione wraz z ofertą dokumenty spełniają wymagania Zamawiającego.

  • W przedmiotowym zapytaniu ofertowym do 18 sierpnia 2016 r., do godz. 10.00 ofertę złożył jeden Wykonawca.


 • 12.08.2016 r.

  • Szanowni Państwo,

  • Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. w ramach projektu „Aktywność kluczem do sukcesu!” nr RPLU.09.01-00-06-0023/15, realizowanego na terenie województwa lubelskiego, planuje w Lublinie przeprowadzenie Indywidualnych Planów Działania  dla 10 osób.

  • W związku z powyższym poszukujemy doradcy zawodowego gotowego do zrealizowania Indywidualnych Planów Działania (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe) w terminie sierpień-wrzesień 2016 r.

  • Rozeznanie rynku z częścią ofertową dotyczące ww. usługi znajduje się poniżej:

  • Plik do pobrania

 • 02.08.2016 r.

  • Szanowni Państwo,

  • Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. planuje na terenie województwa lubelskiego zrealizowanie pośrednictwa pracy dla maksymalnie 60 osób w ramach projektu „Aktywność kluczem do sukcesu!” nr RPLU.09.01-00-06-0023/15.

  • W związku z powyższym poszukujemy Wykonawcy gotowego do kompleksowego zrealizowania pośrednictwa pracy (kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe) w terminie 08.2016-02.2017 r. Szczegóły oferty znajdują się poniżej.
 • Zapraszamy do składania ofert.

 • 28.07.2016 r.

 • Przypominamy, że trwa rekrutacja do projektu. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 50 lat i więcej, zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, w tym:

 • osoby bezrobotne;
 • rolników i członków ich rodzin, prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzających odejść z rolnictwa (co najmniej 8 osób), zarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne;
 • osoby bierne zawodowo;
 • osoby niskich kwalifikacjach;
 • osoby niepełnosprawne.
 • Zapraszamy do pobrania dokumentów zgłoszeniowych.
 • Dokumenty są również dostępne w biurze projektu:
 • O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
 • ul. Skromna 5
 • 20-704 Lublin

 • 12.07.2016 r.

 • Zachęcamy do zapoznania się z plakatem projektu „Aktywność kluczem do sukcesu!”

 • Plakat "Aktywność kluczem do sukcesu!"

 • 30.06.2016 r.

 • Z przyjemnością informujemy, że została uruchomiona strona internetowa projektu „Aktywność kluczem do sukcesu!”. Dokumenty zgłoszeniowe do projektu są już dostępne w zakładce Dokumenty rekrutacyjne. Zapraszamy do zgłaszania swojego udziału!

  Zachęcamy do śledzenia strony internetowej, gdzie będziemy zamieszczać aktualne informacje nt. projektu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *