AKTUALNOŚCI

By | 19 września 2018

17.12.2018


Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć DIAGNOZA INDYWIDUALNYCH POTRZEB I POTENCJAŁÓW dla gr. 3

Lp.  data                  godziny           ilość godzin
1.    30.12.2018,     07:10-19:10,    12
2.    02.01.2019,    18:15-20:15,     2
3.    03.01.2019,    15:40-19:40,    4
4.    04.01.2019,    15:40-19:40,    4
5.    05.01.2019,    07:00-19:00,   12
6.    10.01.2019,    15:40-19:40,     4
7. 1   1.01.2019,     07:00-17:00,   10

RAZEM                                            48 godzin

adres: ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 11 – 220 Górowo Iławeckie.


Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć TRENING KOMPETENCJI ZAWODOWYCH dla gr. 1

Lp,  data,              godziny,         ilość godzin
1.   02.01.2019,   09:00-14:15,      5
2.   03.01.2019,   09:00-14:15,      5
3.   04.01.2019,   09:00-14:15,      5
4.   05.01.2019,   09:00-14:15,      5

RAZEM                                           20 godzin

adres: ul. Szkolna 6, 11 – 220 Górowo Iławeckie.


10.12.2018


Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć INDYWIDUALNY COACHING PSYCHOLOGICZNY dla gr. 1

Lp.          data           godziny         ilość godzin

 1.  15.12.2018, 08:00-20:00,      12
 2.  16.12.2018, 08:00-20:00,      12
 3.  17.12.2018, 15:00-21:00,        6
 4.  18.12.2018, 15:00-21:00,        6
 5.  27.12.2018, 15:00-21:00,        6
 6.  28.12.2018, 15:00-21:00,       6
 7.  29.12.2018, 08:00-20:00,     12
 8.  30.12.2018, 08:00-20:00,     12
 9.  07.01.2019, 15:00-21:00,       6
 10.  08.01.2019, 15:00-21:00,       6
 11.  09.01.2019, 15:00-21:00,       6
 12.  10.01.2019, 15:00-21:00,       6
 13.  11.01.2019, 15:00-21:00,        6
 14.  12.01.2019, 08:00-14:00,      6

RAZEM                                             108  godzin

adres: ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 11 – 220 Górowo Iławeckie.


Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć DIAGNOZA INDYWIDUALNYCH POTRZEB I POTENCJAŁÓW dla gr. 2

Lp           data                    godziny               ilość godzin

1             15.12.2018          07:00-19:00         12

2             16.12.2018          07:00-19:00        12

3             27.12.2018          10:15-20:15         10

4             28.12.2018          15:45-17:45          2

5             29.12.2018          07:00-19:00        12

RAZEM                                                            48    godzin

adres: ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 11 – 220 Górowo Iławeckie.


20.11.2018


Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH dla gr. 1

Lp             data                   godziny            ilość godzin

1              02.12.2018          08:00-14:30        6

2             08.12.2018          08:00-14:30        6

3             09.12.2018          14:30-21:00         6

4             13.12.2018          10:15-16:45           6

5             14.12.2018          14:30-21:00          6

RAZEM                                                            30    godzin

Adres: ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 11 – 220 Górowo Iławeckie.


20.11.2018


Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć DIAGNOZA INDYWIDUALNYCH POTRZEB I POTENCJAŁÓW dla gr. 1

Lp. data                 godziny           ilość godzin
1.     23.11.2018    07:00-15:00     8
2.    24.11.2018    07:00-19:00    12
3.    25.11.2018    07:00-19:00    12
4.    28.11.2018    18:15-20:15      2
5.    29.11.2018    15:45-17:45      2
6.    30.11.2018   16:00-18:00     2
7.    01.12.2018   07:00-17:00     10

RAZEM                                          48    godzin

adres: ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 11 – 220 Górowo Iławeckie


21.09.2018


 


20.09.2018


Szanowni Państwo,

informujemy, iż wszyscy którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie “Moda na sukces społeczno-zawodowy” będą objęci wsparciem w następującym zakresie:

Zadanie 1 – Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów:

 • Planowany okres realizacji wrzesień 2018 – grudzień 2019
 • Forma: 4 godziny zegarowe dla 1 uczestnika/czki projektu, w formie 2 indywidualnych spotkań trwających po 2 godziny każde, średnio 1-2 razy w tygodniu.
 • Celem zadania jest: zdiagnozowanie indywidualnych potrzeb i potencjałów każdego UP. Na spotkaniach psychologowie stworzą dla każdego UP indywidualną ścieżkę reintegracji, na podstawie której udzielane będzie wsparcie w ramach projektu. Indywidualna ścieżka reintegracji zostanie stworzona indywidualnie dla każdego UP oraz uwzględniać będzie elementy analogiczne do kontraktu socjalnego (umowa na wzór kontraktu) określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej UP. Wobec każdego UP określony zostanie stopień oddalenia od rynku pracy i samodzielności oraz nastąpi wybór tematyki szkolenia zawodowego. W celu zwiększenia efektywności zadania psycholog wykorzysta e-aplikację on-line pn. Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych, umożliwiająca diagnozę preferencji zawodowych oraz właściwości pracy. Aplikacja jest produktem finalnym proj. „@doradca zawodowy – elektroniczna aplikacja on-line (http://kiw-pokl.org.pl).
 • W ramach zadania przewidziane są materiały szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu.

Zadanie 2 – Indywidualny coaching psychologiczny:

 • Planowany okres realizacji październik 2018 – luty 2020
 • Forma: 9 godzin zegarowych dla 1 uczestnika/czki projektu, w formie 3 indywidualnych spotkań trwających po 3 godziny każde, średnio 1-2 razy w miesiącu.
 • Celem zadania jest: nabycie specjalistycznej wiedzy psychologicznej przez każdego UP. Tematyka spotkań obejmować będzie poradnictwo z zakresu psychologii i będzie dostosowana do indywidualnych problemów i potrzeb UP, zdiagnozowanych podczas zad.1. Na spotkaniach coachingu psychologowie przeprowadzą procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. Nastąpi in. zdiagnozowanie problemów psychologicznych UP, określenie trudności związanych z ich rozwiązaniem, poszukiwanie sposobów rozwiązania problemu oraz wzmocnienie UP w procesie ich rozwiązania
 • W ramach zadania przewidziane są materiały szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu.

Zadanie 3 – Trening kompetencji społecznych:

 • Planowany okres realizacji październik 2018 – luty 2020
 • Forma: 30 godzin zegarowych dla 1 grupa średnio 12-osobowa (30 grup po średnio 12 osób), w formie 5 spotkań grupowych trwających po 6 godzin każde, 2-3 razy w tygodniu.
 • Celem zadania jest: podniesiony poziom kompetencji i umiejętności społecznych u każdego UP. Na spotkaniu UP podniosą poziom kompetencji społecznych w zakresie:
 • Komunikacja personalna (np. komunikacja werbalna i niewerbalna, bariery w komunikacji, sposoby rozwiązywania barier komunikacyjnych);
 • Radzenie sobie ze stresem (np. definicja, przyczyny, skutki stresu, sposoby ograniczenia stresu, podstawy treningu relaksacyjnego w radzeniu sobie ze stresem);
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów (np. definicja, przyczyny i skutki konfliktu, sposoby reagowania/rozwiazywania konfliktów, trening asertywności);
 • Budowanie poczucia własnej wartości i roli w grupie (np. mocne, słabe strony i zasoby UP, sposoby radzenia sobie z niesprawiedliwą oceną, budowanie pozytywnej samooceny);
 • Zarzadzanie czasem (np. autodiagnoza i reguły zarządzania czasem, wyznaczanie celów i planowanie, złodzieje czasu);
 • W ramach zadania przewidziane są materiały szkoleniowe, catering i zwrot kosztów dojazdu.

Zadanie 4 – Trening kompetencji zawodowych:

 • Planowany okres realizacji październik 2018 – luty 2020
 • Forma: 20 godzin zegarowych dla 1 grupa średnio 12-osobowa (30 grup po średnio 12 osób), w formie 4 spotkań grupowych trwających po 5 godzin każde, 2-3 razy w tygodniu.
 • Celem zadania jest: podniesiony poziom kompetencji i umiejętności zawodowych u każdego UP. Na spotkaniu UP podniosą poziom kompetencji zawodowych w zakresie:
 • Rynek pracy i e-rynek pracy (np. kodeks/prawo pracy, analiza rynku pracy pod kątem ofert, jak szukać pracy w sieci, zakładanie ePUAP i e-konta zawodowego np. GoldenLine);
 • Dokumentacja aplikacyjna (np. przekazanie wzorów i tworzenie dokumentacji aplikacyjnej: CV, list motywacyjny, itp.);
 • Rozmowa kwalifikacyjna i autoprezentacja (np. zasady i pytania podczas rozmowy, podstawy modulacji głosu, sposób ubioru, symulacje rozmów);
 • Motywacja w szukaniu pracy (np. przezwyciężenie stresu i apatii związanej z długotrwałym poszukiwaniem pracy, motywowanie do rozwoju, wydobywanie potencjału UP);
 • W ramach zadania przewidziane są materiały szkoleniowe, catering i zwrot kosztów dojazdu.

Zadanie 5 – Szkolenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych:

 • Planowany okres realizacji grudzień 2018 – kwiecień 2020
 • Forma: powstanie 30 grup po średnio 12 osób, 80 godzin lekcyjnych na 1 grupę szkolenia zawodowego, w formie 10 spotkań grupowych i 40 godzin lekcyjnych na 1 grupę modułu komputerowego, w formie 5 spotkań grupowych, po 8 godzin lekcyjnych, średnio 4-5 razy w tygodniu. Każdy UP weźmie udział w 1 szkoleniu, które będzie zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy, szkolenie zawodowe zostanie uzupełnione o moduł komputerowy.
 • Celem zadania jest: podniesiony poziom kompetencji/kwalifikacji u każdego UP. Na spotkaniach UP podniosą poziom kompetencji/kwalifikacji zawodowych, które zdiagnozowane zostaną podczas zad. 1 oraz oparte będą o najbardziej aktualne dane dotyczące rynku pracy, takie jak m.in.: barometr zawodów najbardziej aktualny na dzień realizacji szkoleń, konsultacje z pracodawcami z warmińsko-mazurskiego.
 • W ramach zadania przewidziane są materiały szkoleniowe, catering i zwrot kosztów dojazdu.

Zadanie 6 – Staż zawodowy

 • Planowany okres realizacji luty 2019 – lipiec 2020
 • Forma: 3 miesiące dla 1 uczestnika/czki projektu, w formie max. 40 h/tydz., 8h/dzień (osoby ze znacznym/umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 35h tyg. i 7 h dziennie).
 • Celem zadania jest: podniesiony poziom doświadczenia zawodowego u UP, dostosowanego do potrzeb pracodawców oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu. Podczas zadania UP podniosą poziom doświadczenia zawodowego a także zostaną „wyposażeni” w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu, do którego posiadają odpowiednie predyspozycje poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Staże zawodowe będą zgodne z zaleceniem Rady z dnia 10.03.2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz.U.UE C 88 z 03.2014, str.1) oraz Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży, dzięki czemu  spełniały będą podstawowe wymogi zapewniające wysoki standard stażu. UP przysługuje stypendium stażowe, ubezpieczenie NNW, badania lekarskie (przed przystąpieniem do stażu) i szkolenie BHP.
 • W ramach zadania przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu.

19.09.2018


Szanowni Państwo,

Projekt “Moda na sukces społeczno-zawodowy” skierowany jest do 360 osób (216 kobiet/144 mężczyzn).

Program obejmuje:

-minimum 30% (108 osób) długotrwale bezrobotnych wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym;

-minimum 4% (15 osób) stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami np. o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; z niepełnosprawnościami sprzężonymi; z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnościami intelektualnymi i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;

-minimum 20% (72 osoby) stanowić będą osoby zagrożone ubóstwem/wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 przesłanek tj.:

a) osoby/rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004 o pomocy społecznej, kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające minimum 1 z przesłanek określonych w art. 7  ww. ustawy ;

b) osoby z niepełnosprawnościami;

c) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020;

 

Planowane rezultaty projektu:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu – 216;
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które będą poszukiwać pracy po opuszczeniu programu – 72;
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które będą pracować po opuszczeniu programu – 90;
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 25%;
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osób z niepełnosprawnościami – 12%;
 • Wskaźnik efektywności społecznej pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 34%;
 • Wskaźnik efektywności społecznej osób z niepełnosprawnościami – 34%;

18.09.2018


Szanowni Państwo,

informujemy, iż projekt “Moda na sukces społeczno-zawodowy” realizowany jest na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, w wybranych gminach:

 1. POWIAT BARTOSZYCKI:
  1. GÓROWO IŁAWIECKIE (GMINA MIEJSKA);
  2. BARTOSZYCE (GMINA WIEJSKA);
  3. BISZTYNEK (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA);
  4. BISZTYNEK (MIASTO);
  5. BISZTYNEK (OBSZAR WIEJSKI);
  6. GOROWO IŁAWIECKIE (GMINA WIEJSKA);
  7. SĘPOPOL (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA);
  8. SĘPOPOL (MIASTO);
  9. SĘPOPOL (OBSZAR WIEJSKI);
 2. POWIAT BRANIEWSKI:
  1. BRANIEWO (GMINA WIEJSKA);
  2. FROMBORK (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA);
  3. FROMBORK (MIASTO);
  4. FROMBORK (OBSZAR WIEJSKI);
  5. LELKOWO (GMINA WIEJSKA);
  6. PIENIĘŻNO (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA);
  7. PIENIĘŻNO (MIASTO);
  8. PIENIĘŻNO (OBSZAR WIEJSKI);
  9. PŁOSKINIA (GMINA WIEJSKA);
  10. WILCZĘTA (GMINA WIEJSKA)
 3. POWIAT DZIAŁDOWSKI:
  1. DZIAŁDOWO (GMINA WIEJSKA);
  2. IŁOWO-OSADA (GMINA WIEJSKA);
  3. PŁOŚNICA (GMINA WIEJSKA);
  4. RYBNO (GMINA WIEJSKA)
 4. POWIAT ELBLĄSKI:
  1. ELBLĄG (GMINA WIEJSKA);
  2. GODKOWO (GMINA WIEJSKA);
  3. GRONOWO ELBLĄSKIE (GMINA WIEJSKA);
  4. MARKUSY (GMINA WIEJSKA);
  5. MŁYNARY (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA);
  6. MŁYNARY (MIASTO);
  7. MŁYNARY (OBSZAR WIEJSKI);
  8. PASŁĘK (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA);
  9. PASŁĘK (MIASTO);
  10. PASŁĘK (OBSZAR WIEJSKI);
  11. RYCHLIKI (GMINA WIEJSKA);
  12. TOLKMICKO (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA);
  13. TOLKMICKO (MIASTO);
  14. TOLKMICKO (OBSZAR WIEJSKI)
 5. POWIAT EŁCKI:
  1. KALINOWO (GMINA WIEJSKA);
  2. PROSTKI (GMINA WIEJSKA);
  3. STARE JUCHY (GMINA WIEJSKA);
 6. POWIAT GIŻYCKI:
  1. KRUKLANKI (GMINA WIEJSKA);
  2. MIŁKI (GMINA WIEJSKA);
  3. RYN (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA);
  4. RYN (MIASTO);
  5. RYN (OBSZAR WIEJSKI);
  6. WYDMINY (GMINA WIEJSKA)
 7. POWIAT IŁAWSKI:
  1. IŁAWA (GMINA WIEJSKA);
  2. KISIELICE (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA);
  3. KISIELICE (MIASTO);
  4. KISIELICE (OBSZAR WIEJSKI);
  5. SUSZ (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA);
  6. SUSZ (MIASTO);
  7. SUSZ (OBSZAR WIEJSKI);
  8. ZALEWO (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA);
  9. ZALEWO (MIASTO);
  10. ZALEWO (OBSZAR WIEJSKI)
 8. POWIAT KĘTRZYŃSKI:
  1. BARCIANY (GMINA WIEJSKA);
  2. KĘTRZYN (GMINA WIEJSKA);
  3. KORSZE (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA);
  4. KORSZE (MIASTO);
  5. KORSZE (OBSZAR WIEJSKI);
  6. RESZEL (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA);
  7. RESZEL (MIASTO);
  8. RESZEL (OBSZAR WIEJSKI);
  9. SROKOWO (GMINA WIEJSKA)
 9. POWIAT LIDZBARSKI:
  1. KIWITY (GMINA WIEJSKA);
  2. LIDZBARK WARMIŃSKI (GMINA WIEJSKA);
  3. LUBOMINO (GMINA WIEJSKA);
  4. ORNETA (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA);
  5. ORNETA (MIASTO);
  6. ORNETA (OBSZAR WIEJSKI)
 10. POWIAT MRĄGOWSKI:
  1. MIKOŁAJKI (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA);
  2. MIKOŁAJKI (MIASTO);
  3. MIKOŁAJKI (OBSZAR WIEJSKI);
  4. MRĄGOWO (GMINA WIEJSKA);
  5. PIECKI (GMINA WIEJSKA);
  6. SORKWITY (GMINA WIEJSKA)
 11. POWIAT NIDZICKI:
  1. JANOWIEC KOŚCIELNY (GMINA WIEJSKA);
  2. JANOWO (GMINA WIEJSKA);
  3. KOZŁOWO (GMINA WIEJSKA)
 12. POWIAT NOWOMIEJSKI (cały powiat)
 13. POWIAT OLECKI;
  1. KOWALE OLECKIE (GMINA WIEJSKA);
  2. ŚWIĘTAJNO (GMINA WIEJSKA);
  3. WIELICZKI (GMINA WIEJSKA)
 14. POWIAT OLSZTYŃSKI:
  1. BISKUPIEC (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA);
  2. BISKUPIEC (MIASTO);
  3. BISKUPIEC (OBSZAR WIEJSKI);
  4. KOLNO (GMINA WIEJSKA);
  5. OLSZTYNEK (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA);
  6. OLSZTYNEK (MIASTO);
  7. OLSZTYNEK (OBSZAR WIEJSKI);
  8. ŚWIĄTKI (GMINA WIEJSKA)
 15. POWIAT OSTRÓDZKI:
  1. DĄBRÓWNO (GMINA WIEJSKA);
  2. GRUNWALD (GMINA WIEJSKA);
  3. ŁUKTA (GMINA WIEJSKA);
  4. MAŁDYTY (GMINA WIEJSKA);
  5. MIŁAKOWO (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA);
  6. MIŁAKOWO (MIASTO);
  7. MIŁAKOWO (OBSZAR WIEJSKI);
  8. MIŁOMŁYN (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA);
  9. MIŁOMŁYN (MIASTO);
  10. MIŁOMŁYN (OBSZAR WIEJSKI);
  11. MORĄG (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA);
  12. MORĄG (MIASTO);
  13. MORĄG (OBSZAR WIEJSKI);
  14. OSTRÓDA (GMINA WIEJSKA)
 16. POWIAT PISKI (cały powiat)
 17. POWIAT SZCZYCIEŃSKI:
  1. DŹWIERZUTY (GMINA WIEJSKA);
  2. JEDWABNO (GMINA WIEJSKA);
  3. PASYM (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA);
  4. PASYM (MIASTO);
  5. PASYM (OBSZAR WIEJSKI);
  6. ROZOGI (GMINA WIEJSKA);
  7. SZCZYTNO (GMINA WIEJSKA);
  8. ŚWIĘTAJNO (GMINA WIEJSKA)
 18. POWIAT GOŁDAPSKI:
  1. BANIE MAZURSKIE (GMINA WIEJSKA)
 19. POWIAT WĘGORZEWSKI:
  1. BUDRY (GMINA WIEJSKA)

17.09.2018


Szanowni Państwo,

informujemy, iż projekt “Moda na sukces społeczno-zawodowy” będzie realizowany w okresie od 01.09.2018 r. do 31.07.2020 r. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany okresu realizacji projektu.