AKTUALNOŚCI

By | 1 lipca 2018

DOKUMENTY DO POBRANIAPROFIL UCZESTNIKA / UCZESTNICZKIRÓWNOŚĆ SZANS i NIEDYSKRYMINACJAFORMY WSPARCIAHARMONOGRAMYREZULTATY i EFEKTYZAPYTANIA OFERTOWE • AKTUALNOŚCI

Data publikacji: 05.10.2018

Z przyjemnością informujemy, że Uczestnicy/czki Projektu rozpoczynają zajęcia w ramach Poradnictwa zawodowego.

Każdy Uczestnik/czka Projektu odbędzie 1 spotkanie z Doradcą zawodowym. Doradca zawodowy przeprowadzi diagnozę potrzeb poprzez wywiad, testy i pogłębione rozmowy, celem identyfikacji potrzeb zawodowych Uczestników/czek, ich barier, możliwości i oczekiwań. Celem spotkania będzie również diagnoza możliwości w zakresie aktywizacji zawodowej oraz doskonalenia zawodowego. Efektem spotkania będzie opracowany Indywidualny Plan Działania. 

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć, dostępnym w zakładce HARMONOGRAMY


Data publikacji: 19.09.2018

Z przyjemnością informujemy, że wszyscy Uczestnicy/czki Projektu rozpoczynają zajęcia w ramach Poradnictwa psychologicznego/specjalistycznego. 

Każdy Uczestnik/czka Projektu odbędzie 5 spotkań z Psychologiem. Zadaniem Psychologa w ramach zajęć jest szczegółowe rozpoznanie sytuacji społecznej, barier i trudności w reintegracji społecznej, pomoc w doborze zakresu poszczególnych form wsparcia, budowa poczucia własnej wartości, wiary w siebie oraz rozwiązywanie indywidualnych problemów osobistych. 

Harmonogram zajęć dla wszystkich grup dostępny jest w zakładce HARMONOGRAMY. Zachęcamy do zapoznania się. 


Data publikacji: 03.09.2018

Rekrutacja nadal trwa!

Planowane spotkania rekrutacyjne we wrześniu odbędą się w dniach:

  • 05.09.2018
  • 10.09.2018
  • 14.09.2018

Podczas spotkania przedstawione zostaną cele i założenia projektu oraz omówione ścieżki wsparcia przewidziane
w projekcie. Uczestniczący w spotkaniu otrzymają materiały promocyjne. Na miejscu udostępnione będą również dokumenty rekrutacyjne, a w razie potrzeby udzielimy pomocy przy ich wypełnianiu. Prowadzący odpowiedzą na wszystkie pytania.

Osoby zainteresowane udziałem  w spotkaniu zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 502 477 634. Miejsce spotkań dostosowane będzie do potrzeb osób zainteresowanych udziałem w spotkaniu. 

Serdecznie zapraszamy!


Data publikacji: 02.08.2018

Z przyjemnością informujemy o zaplanowanych w sierpniu spotkaniach rekrutacyjnych w dniach:

  • 07.08.2018
  • 20.08.2018

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 699 670 233.
Miejsce spotkań dostosowane będzie do potrzeb osób zainteresowanych wzięciem udziału
w spotkaniu.
Czekamy na zgłoszenia!

Data publikacji: 20.07.2018

Data publikacji: 12.07.2018

Udostępniamy Państwu możliwość szybkiej komunikacji poprze media społecznościowe

 

m.me/aktywninaprzekor

Data publikacji: 06.07.2018

Zapraszamy do polubienia naszej strony na portali Facebook

Data publikacji: 03.07.2018

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o.
przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705 Lublin realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

AKTYWNI NA PRZEKÓR BARIEROM

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU