AKTUALNOŚCI

By | 20 kwietnia 2018

20.02.2018

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, iż właśnie ruszyły zapisy do Projektu ,,Wejdź na ścieżkę sukcesu!”

Jesteś mieszkańcem województwa opolskiego? Masz 18- 67 lat? Chcesz zmienić coś w swoim życiu? Zachęcamy do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych!

Do udziału zachęcamy: pracowników przedsiębiorstw, którzy są zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zwolnieni z przyczyn niedotyczących pracowników(w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu), w tym również pracowników dużych przedsiębiorstw oraz osoby odchodzące z rolnictwa posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczonych w KRUS, ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem).

Każdy Uczestnik/czka Projektu zostanie objęty/a wsparciem w postaci:
• Doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania
• Szkoleń zawodowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Uczestników, zakończonych egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskane kwalifikacje zawodowe,
• 5 miesięcznych płatnych staży zawodowych- skierowanych dla osób zwolnionych
• Kompleksowego Pośrednictwa Pracy

Zapewniamy:
• Stypendium szkoleniowe
• Stypendium stażowe
• Ubezpieczenie NNW
• Badania lekarskie
• Catering
• Materiały szkoleniowe
• Certyfikat

Okres realizacji projektu:01.02.2018- 30.11.2018

Szczegóły pod numerem telefonu: 699 670 225

Regulamin projektu wejdz na ścieżkę sukcesu

załącznik 1 Formularz zgłoszeniowy

załącznik 2, oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej

załącznik 3 zaświadczenie z zakładu pracy o statusie na rynku pracy

załącznik 4 ankieta dla osób niepełnosprawnych

załącznik 5 oświadczenie dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w UP